Satakunta on selkeästi kiihtymisvaiheessa, toteaa alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR). Rauman todetaan olevan leviämisvaiheessa kaikkien kriteereiden osalta. Eurajoki ja Säkylä ovat leviämisvaiheen rajalla. Tartunnat lisääntyvät, ilmaantuvuusluku nousee ja erityisesti perusterveydenhuollon kuormitus on kasvanut Suomessa laajalti, myös Satakunnassa.

Tämän päivän koronakartan mukaan Satakunnassa ilmaantuvuus on 82,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk ja tapauksia on todettu 2 038.

Ilmaantuvuus ylittää kiihtymisvaiheen rajan koko Satakunnassa. Erityisesti Raumalla tapaukset ovat lisääntyneet nopeasti ja sekä ilmaantuvuus, että muut leviämisvaiheen kriteerit täyttävät.

Positiivisten näytteiden osuus on noussut selvästi. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin lähes kolminkertainen määrä edelliseen viikkoon verrattuna eli 110 tapausta, kun viikolla 29 todettiin 40 tapausta.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 88 prosentissa tapauksista. Tartunnanlähde jäi täysin epäselväksi kahdeksassa Satakunnan alueella saadussa tartunnassa ja viidessä Satakunnan ulkopuolella todetussa tartunnassa.

Viime viikolla peräti 22 prosenttia tartunnoista (24/110) on jäljitetty ravitsemusliikkeeseen. 6 tartuntaa on saatu yökerhon / baarin sisätiloissa, 14 tartuntaa on saatu ravintolan ulkotiloista. Lisäksi 4 tartunnassa altistustilanne on ollut sekä ravintolan/baarin sisä- että ulkotiloissa. On siis todennäköistä, että 16 prosenttia Satakunnan tartunnoista saatiin viime viikolla ravintoloiden/baarien ulkotiloissa (terasseilla tai sisäpihalla), joissa on ollut ahdasta. Lisäksi 3 tartun-taa on todennäköisesti saatu ulkona markkina-/festivaalitilanteessa.

– On erittäin tärkeää saada turvavälit käyttöön myös ravintoloiden ulkotiloissa ja ulkotapahtumissa. On tärkeää havaita, että ruokaravintoloihin ei ole liittynyt yhtään tartuntaa, tiedotteessa todetaan.

Tartunnan saaneista 74 prosenttia on alle 40-vuotiaita.

Satasairaalassa on hoidossa yksi Covid-19-potilas, tehohoidossa ei ole koronapotilaita. Erikoissairaanhoidossa on viime aikoina ollut kerrallaan 1–2 potilasta. Sairaala on varautunut mahdolliseen potilasmäärän kasvuun, mutta tilanteen ennakoidaan pysyvän rauhallisena erikoissairaanhoidossa.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla koronapotilaiden määrä on lisääntynyt ja hoidossa on nyt viisi koronavirusinfektiota sairastavaa potilasta, näistä neljä Raumalla. Lisäksi Raumalla terveyskeskuksen vuodeosastoja kuormittavat koronaviruskaranteenit sekä henkilökuntavaje. Potilasliikenne Rauman vuodeosastoille on nyt pysäytetty.

Tartunnanjäljitys, matkailijoiden testaaminen, näytteiden otto ja rokottaminen kuormittavat voimakkaasti perusterveydenhuollon resursseja, erityisesti tämäkin näkyy nyt Raumalla, mutta tilanne on sama kaikissa terveyskeskuksissa.

– Lisätyövoiman rekrytointi on erittäin vaikeaa, ja ylitöitä ei voida rajattomasti tehdä, ATR toteaa tiedotteessa.

Lue myös: