Antibioottiresistenssin vastaisessa taistelussa on jo pitkään aiheellisesti kiinnitetty huomiota mikrobilääkkeiden käyttöön. Tuore tutkimus kuitenkin varoittaa, että myös muut yleiset lääkkeet voivat vaikuttaa bakteerien resistenssin kehittymiseen.

Tällaisten lääkkeiden joukossa on esimerkiksi tulehduskipulääke ibuprofeeni. Tuloksista kertovaa tutkimusartikkelia ei kuitenkaan ole vertaisarvioitu.

Bakteereissa tapahtuva geeninvaihto on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että mikrobilääkkeille vastustuskykyiset kannat ovat pystyneet leviämään. Nyt australialainen tutkimusryhmä on huomannut ainakin viiden paljon käytetyn lääkkeen rohkaisevan bakteereiden geeninvaihtoa.

Tutkimusryhmän mukaan kolme tulehduskipulääkettä – ibuprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki – kiihdyttivät merkittävästi plasmidien sisäisten antibioottiresistenttien geenien konjugaatiota. Samanlainen vaikutus havaittiin kolesterolilääke gemfibrotsiilillä ja beetasalpaaja propranololilla.

Tutkijoiden mukaan tulokset auttavat lisäämään ymmärrystä bakteereiden tavasta vaihtaa antibioottiresistenttejä geenejä. Heidän mukaansa olisi tärkeää nostaa esiin huolia siitä, että muutkin lääkkeet kuin antibiootit voivat lisätä antibioottiresistenssin kaltaisen maailmanlaajuisen terveysuhan leviämistä.