Karoliinisen instituutin tutkijat ovat selvittäneet, löytyykö miesten huonosta muistista kiertäville anekdooteille tukea tieteestä. Meta-analyysin perusteella vastaus on kyllä ja ei.

Miesten sanotaan usein muistavan naisia huonommin tavaroiden sijainnit, tapaamansa ihmiset tai sen, kuka sanoi mitäkin. Tutkijat kävivät läpi 40 vuoden ajalta tutkimuksia, joissa oli selvitetty miesten ja naisten episodimuistin toimintaa tehdäkseen katsauksen siitä, mitä tiede oikeastaan sanoo aiheesta.

Kävi ilmi, että naiset todella näyttäisivät muistavan miehiä paremmin menneitä tapahtumia. Naisilla on tämä etu kuitenkin lähinnä silloin, kun muistamisessa pystyi käyttämään verbaalisia prosesseja.

– Yleisesti ottaen naiset muistavat paremmin verbaalista tietoa, eli sanoja, lauseita, tekstejä, mutta myös esineitä, esineiden sijainteja ja elokuvia. Miehet muistavat paremmin abstraktit kuvat ja yhdestä sijainnista toiseen kulkemansa matkan, psykologian professori Agneta Herliz kertoo Karoliinisen instituutin tiedotteessa.

Naiset myös muistavat paremmin kasvoja. Heidän mieleensä palautuu paremmin myös erilaiset aistihavainnot, kuten tuoksut.

Miehillä taas muisti toimi naisia paremmin, kun kyse oli avaruudellista hahmotuskykyä vaativista asioista.

Meta-analyysissa käytiin läpi yhteensä 671 tutkimusta vuosien 1973 ja 2013 väliseltä ajalta.

Menneiden tapahtumien muistaminen on yksi tutkituimmista kognitiivisista toiminnoista.