Tästä suomalaiset lääkärit vaikenevat: potilaan ja lääkärin välisestä ihastumisesta ja seksisuhteesta. Moni kiistää suhteiden mahdollisuuden sen kummemmin pohtimatta.

Tämä on totuus: Potilaat ovat ihastuneet heitä hoitaneisiin lääkäreihin. Terveydenhuollossa on salarakkaita. Parejakin on syntynyt, kuten kävi ilmi Mediuutisten saamista lääkäreiden kommenteista.

Britannian Terveyden ja hyvinvoinnin laitos General Medical Council GMC tutki asiaa vuonna 2004. Neljä kymmenestä lääkäriopiskelijasta piti lääkärin ja potilaan suhdetta oikeutettuna. He hyväksyivät potilaan lounaskutsun ja olivat valmiita suhteeseen.

Osa vastaajista luotti siihen, että ammatillisen ja yksityisen suhteen voi pitää erillään. Toisten mielestä suhde oli mahdollinen, jos potilas menisi jatkossa toisen lääkärin vastaanotolle.

Loput pitivät suhdetta mahdottomana, koska se olisi epäeettistä ja vaikeuttaisi ammatillista suhdetta.

Samassa raportissa GMC kertoi yhdysvaltalaisesta selvityksestä, jonka mukaan yksi kymmenestä perhelääkäristä oli ollut seksisuhteessa vähintään yhden potilaansa kanssa. Australiassa puolestaan kolmannes lääkäreistä tiesi kollegan, jolla oli ollut seksisuhde potilaan kanssa.

Aihe on harmaalla alueella

Suomessa aihe on tabu, toteaa työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Toivola. Se sijoittuu eettisen koodin harmaalle alueelle, joten lääkäreiden ei ole helppo puhua aiheesta.

Näkökulma nousee silti aika ajoin esiin lääkäreiden työnohjauksessa. Siihen Toivola on perehtynyt lääkäreiden työnohjausta edistävän aatteellisen Balint-järjestön puheenjohtajana.

- Tiedän, että sitä tapahtuu, ja se on ongelmallinen asia, Toivola toteaa.

Potilaan ja lääkärin suhde ei ole koskaan tasavertainen. Kun potilas alkaa ehdotella lääkärille tapaamisia ja kotikäyntejä, lääkärin kellojen pitäisi soida. Ammatillinen suhde on vaarassa.

Lääkärin tulisi aina muistaa, että useimmiten potilas ihastuu lääkärin rooliin, ei lääkäriin ihmisenä.

- Niinhän ihastumisessa aina käy, että ihastut haavekuvaan. Omasta elämänkokemuksesta riippuen joku ihminen tuntuu viehättävältä, Toivola pohtii.

Tunteet kuuluvat lääkärin työhön

Toivolan mukaan ylilyöntejä tapahtuu, koska lääkärin työtä ei voi tehdä ilman tunteita. Professori Pekka Larivaara muistuttaa, että lähtökohtaisesti potilaalla täytyy olla myönteisiä tunteita hoitavaa henkilöä kohtaan. Muuten hoito epäonnistuu.

- Opetan, että vaikka potilaalla on paksu sairauskertomus, paljon käyntejä, ärtymystä, ja hän on hankala, lääkärin tulisi hallita kielteiset tunteensa. Lampun pitäisi syttyä: Ota iisisti. Tunteet voivat muuttua ja alat ymmärtää potilasta.

Potilasta kohtaan täytyy olla myönteisiä tunteita, mutta sekä Toivola että Larivaara korostavat, että ihastuminen on askel pitemmälle. Lääkäri ei saa kannustaa potilasta, jos tämä on ihastunut. Hän ei saa vastata potilaan tunteisiin. Hoitosuhdetta on mahdoton jatkaa, jos lääkärin ja potilaan välille syntyy rakkaussuhde.

Joskus tunneside kehittyy ja muuttuu pitkän hoitosuhteen aikana. Toiset suhteet ovat vakavampia kuin toiset. Esimerkiksi psykiatrin intiimi suhde potilaan kanssa on ehdottomasti lääkärin etiikan vastainen ilmiö, jossa lääkäri käyttää potilasta hyväkseen. Välttämättä vakavaa ei ole, jos lääkärin vastaanotolle kävelee kalastava turisti koukku sormessaan ja rakkaus leimahtaa saman tien.

Toivolan mielestä lääkärin täytyy pohtia elämänsä sisältöä erittäin perusteellisesti, jos hän ihastuu potilaaseen. Tällöin omassa elämässä voi olla paljon parantamisen varaa. Jostakin syystä lääkärillä ei ole muuta kohdetta tunteilleen kuin potilas, kun hän on läheisyyden tarpeessa.

Keskusteleminen auttaa aina

Jos lääkäri tuntee joutuneensa kiusalliseen tilanteeseen potilaan ihastumisen vuoksi, olisi hyvä puhua kollegan tai muun luottohenkilön kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, kun itsellä on voimakkaita tunteita potilasta kohtaan. Joskus kannattaa vaihtaa hoitavaa lääkäriä.

Jos potilaan kiinnostus lääkäriin ylittää ammattiroolit, lääkärin on hyvä keskustella asiasta potilaan kanssa ja korostaa suhteen ammatillista laatua.

Toivolan mielestä lääkäreiden tulisi olla erityisen valppaina etenkin erilaisissa elämänkriiseissä. Kun ihminen on tiukoilla, hän voi ihastua tavallista herkemmin, oli kyse sitten lääkäristä tai potilaasta. Aina kannattaa muistaa myös se, että potilas on tullut hakemaan lääkäriltä apua ja turvaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lääkäri saisi sivuuttaa tunteet. Larivaaran mielestä on päinvastoin.

- Ihan kuin kirurgi haluaa terävät veitset, jokaisen lääkärin täytyy hioa omaa apparaattiaan. Lääkärin on opittava käyttämään rinnassaan olevaa tunneapparaattia ensikohtaamisesta alkaen. Sitä ei opi luennoilla, vaan siihen lääkärit tarvitsevat työnohjausta.