Simuloinnista etsitään ratkaisuja aortan repeämisen ennakoimiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusprojektissa etsitään keinoa ennaltaehkäistä aortan repeämästä johtuvia kuolemia matemaattisen mallin avulla.

Laskennan avulla pyritään ennakoimaan aortan repeämän todennäköisyys riskipotilailla. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kriteeristö, jonka avulla potilaan leikkaustarve määritellään.

– Mallinnamme aortan sisällä tapahtuvaa verenvirtausta sekä sydämen liikkeen aiheuttamaa verenpaineen vaihtelua, jotka molemmat vaikuttavat aortan seinämiin. Näin voimme saada tietoa aortan laajentumasta ja toivon mukaan ennaltaehkäistä aortan repeämästä johtuvia kuolemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava tutkija Matti Kurki tiedotteessa.

Tulostettu. Lääkärit harjoittelevat aortan leikkaamista 3d-tulostetuilla malleilla. JAMK

Aortan laajentuma ei aiheuta potilaalle oireita, mikä tekee siitä salakavalan.

– Kun tiedetään veren paineen systo-diastolinen vaihtelu, voidaan aortan seinämän tila määrittää. Näiden tietojen pohjalta pystytään seinämän materiaaliominaisuuksiin vertaamalla arvioimaan, milloin rakenne ei enää kestä siihen kohdistuvaa painetta ja seinämä repeää, Kurki sanoo.

Kun aortan laajentuma ylittää tietyn mitan, otetaan potilas seurantaan ja vakavimmat riskiryhmään kuuluvat leikataan.

Tutkimusryhmä hakee parhaillaan lisärahoitusta, jonka turvin aortasta rakennetaan digitaalinen kaksonen. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman muutosseurannan ihmisen ikääntyessä. Tavoitteena on, että erojen kasvaessa liian suuriksi voidaan suorittaa hoitoonohjaus ajoissa.