Lääkäriasema Pulssin perustaja ja entinen omistajayrittäjä, lääketieteen ja kirurgian tohtori Sakari Alhopuro on perustanut säätiön, joka haluaa edistää ja tukea korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, luonnonsuojelua, yrittäjyyttä, liikesivistystä sekä kulttuuria ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

Säätiö aloittaa toimintansa tammikuussa 2020.

– Säätiö myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tutkijoille ja korkeatasoisille hankkeille. Hakuohjeet ja hakuaika julkaistaan säätiön internetsivuilla tammikuussa, Alhopuro kertoo tiedotteessa.

Säätiön omaisuus muodostuu Pulssin myyntituloista ja niille kertyneistä sijoitustuotoista. Pulssin myynnistä saatu kauppahinta sijoitettiin kokonaisuudessaan suomalaisiin pörssiyrityksiin.

Säätiön varallisuus on tällä hetkellä noin 42 miljoonaa euroa.

– Pulssin menestystarinaa oli aikoinaan rakentamassa kaikkiaan noin 500 pulssilaista – yritys lukeutui maamme suurimpiin yksityisiin lääkärikeskus-sairaaloihin. Säätiö on perustettu edistämään ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan hyvinvointia, mutta samalla se on myös eräänlainen kunnianosoitus jokaiselle pulssilaiselle, Alhopuro sanoo.

Alhopuro myi Lääkäriasema Pulssin vuonna 2011.

Alhopuro on kokenut suurlahjoittaja. Viimeksi kesällä hän lahjoitti Turun yliopistolle puoli miljoonaa euroa uuteen lääketieteellisen tekniikan professuuriin, ja kyseessä oli kuudes Alhopuron lahjoitusprofessuuri.

Kyseessä on viisivuotinen professuuri.

Alhopuro aloitti lahjoitukset 2010-luvun alussa tukemalla puutiaistutkimusta. Vuoden 2018 kesäkuussa Alhopuro lahjoitti 1,5 miljoonaa euroa kolmen professuurin perustamiseen. Niistä yksi keskittyi subarktiseen ekologiaan, toinen Saaristomereen ja kolmas luonnon monimuotoisuuteen.

Alhopuron säätiön hallitus. Jyri Heinonen (vasemmalla), säätiön toimitusjohtaja Carita Rantanen, Sakari Alhopuro, Pentti Huovinen ja Ilppo Vuorinen. Esko Keski-Oja

Sakari Alhopuron säätiön toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Carita Rantanen. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Sakari Alhopuro ja varapuheenjohtajana Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen.

Heidän lisäkseen säätiön hallituksen jäseninä ovat Turun yliopiston ympäristötutkimuksen professori emeritus Ilppo Vuorinen ja asianajaja, varatuomari Jyri Heinonen.

Lue myös: