Helsingin kaupungin työterveyshuoltoyksikön Työterveys Helsingin kirjoittamat sairauspoissaolot ovat vähentyneet tänä vuonna yli 7000 päivää.

Työterveys Helsinki otti tammikuussa käyttöön sairauslomien kirjoitusohjeet, jotka koskevat alaselän, kyynärpäänseudun ja olkapään kipua.

– Tiedon jalkauttaminen lääkäreille näyttää muuttavan hoitokäytäntöjä, sanoo ohjeet laatinut työterveyden dosentti, lääketieteen tohtori Helena Miranda Työterveys Helsingistä.

Tuki- ja liikuntaelinoireet ovat Helsingin kaupungin henkilöstölle merkittävä terveysongelma. Ne aiheuttavat työntekijöille noin 200000 sairauslomapäivää vuodessa.

Ohjeistamalla sairauslomien kirjoittamista voidaan säästää Työterveys Helsingin arvioiden mukaan yli kaksi miljoona euroa vuodessa.

Tavoitteena yhtenäinen toimintatapa

Työterveys Helsingin käyttämä ohje on käytännönläheinen ja tiivis toimintaohje, joka antaa konkreettisia neuvoja esimerkiksi sairausloman tarpeen arviointiin. Jos työkyvyttömyys pitenee, lääkärille on laadittu tsekkauslista asioista, jotka potilaan kanssa tulee käydä läpi.

Helena Mirandan mukaan suositusten tavoitteena on yhtenäistää lääkäreiden toimintatapoja sairauslomien kirjoittamisessa. Myös työntekijän kokonaistilanne ja työtehtävä tulee arviota tehdessä ottaa huomioon.

– Nämä ovat yhteinen tutkimustietoon perustuva toimintamalli ja käyttökelpoinen työkalu lääkäreille. Fokus ei ole siinä, että olisi tietty minimi- tai maksimimäärä sairauslomapäiville.

Kirjoitusohjeita voidaan Mirandan mukaan laajentaa myös muihin tautiryhmiin. Seuraavaksi työn alla ovat muut tule-sairaudet: kantapään alla oleva kiputila ja polvikipu.

– Masennuksessakin voisi olla käyttöä tällaisella tsekkauslista -tyyppisellä työkalulla, jossa tuodaan osasairauspäiväraha aikaisemmin esiin.

Enemmän näyttöä

Työterveyslaitoksen johtajan Tuula Oksasen mielestä Työterveys Helsingin tulokset ovat mielenkiintoisia.

– On äärimmäisen hienoa, että sairauspoissaoloja on saatu vähennettyä ja että ohjeet perustuvat tieteelliseen tutkimukseen, Oksanen sanoo.

Hänen mielestään ohjeiden vaikuttavuutta on vielä vaikea arvioida.

– Tarvitaan enemmän näyttöä. Sairauspoissaolothan vaihtelevat. On tärkeää seurata, miten tämä etenee Helsingissä.

Pari kuukautta sitten Työterveyslaitoksen työryhmä julkaisi sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman raportin, jonka mukaan lääkärit voisivat hyötyä ohjeista sairauslomien kirjoittamiseen. Raportin mukaan ohjeiden tulisi kuitenkin olla hyvin yleisluontoiset.

– Olin pettynyt raporttiin, Miranda sanoo.

– Ainakin työterveyshuollossa lääkäri tietää jo yleiset asiat. Näen, että täsmätieto on hyödyllisempää.

Mirandan mielestä lääkäreille tulee tarjota konkreettista tietotaitoa.

– Eihän mikään koskaan muutu, jos lääkäreitä ei oikeasti kouluteta näihin asioihin.

Yleisistä sairauslomien kirjoittamisen ohjeista ei ole vielä tehty päätöstä ministeriössä eikä neuvottelukunnassa.

– Neuvottelukunnassa asiaa on käsitelty. Toivottiin, että ministeriö ottaa kantaa asiaan. Ministeriössä asia on vireillä. Tämän jälkeen katsotaan ministeriön yhteinen näkemys siitä, miten asiassa edetään, sanoo lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Käypä hoito -suositukset käyttöön

Työterveyslaitoksen Tuula Oksanen ei ole nähnyt Helsingin ohjeita, mutta hänestä ohjeiden tsekkauslista kuulostaa hyvin samanlaiselta toimintatavalta kuin Työterveyslaitoksen raportissa mainittiin.

– Olennaista on, että interventiot sairauspoissaolojen vähentämiseksi perustuvat tieteelliseen tutkimukseen, kuten Helsingin tapauksessa.

Oksasen mielestä nykyiset Käypä hoito -suositukset, joissa jo on ohjeistus toimintakyvyn ja sairauspoissaolojen pituuden arviointiin, pitäisi ottaa systemaattisesti käyttöön.

–  Esimerkiksi masennuksen Käypä hoidossa on näin.

Jutun loppuosa on luettavissa Mediuutisten Summa-palvelussa. Työterveyslääkäri Johanna Ajanki kertoo siellä kokemuksiaan siitä, miten uusi käytäntö vaikuttaa hänen työhönsä.

Summa-palvelussa on myös näköislehti, juttuarkisto ja tiedeuutisia, joita ei julkaista Mediuutisten muissa kanavissa. Lehden tilaajilla on maksuton lukuoikeus.