Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) nostaa esiin ristiriidan pelätyn koronavariantin alustavissa tiedoissa. Variantin tiedetään tarttuvan helpommin, mutta aiheuttaako se vakavampaa tautia?

Salmisen mukaan Britanniassa tehtyjen kohorttitutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että tapauskuolleisuus voisi mahdollisesti olla virusmuunnoksen osalta hieman korkeampaa kuin muissa nykyisissä viruskannoissa, mutta tietoon liittyy myös ristiriitoja. Hän korostaa, että tietoihin kannattaa suhtautua alustavina.

– Nyt tämä on aika alustavaa tietoa. Siellä on myös ristiriitoja esimerkiksi sen suhteen, että tätä eroa ei ole pystytty osoittamaan sairaalapotilaiden välillä kuolevuudessa, mikä on hieman hämmentävää, Salminen totesi tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Ero on Salmisen mukaan sitä luokkaa, että jos arviolta globaalisti noin tuhannesta tartunnan saaneesta ikäihmisiin ja riskiryhmiin painottuen tapauskuolleisuus on noin 10, niin tässä tapauksessa vastaava luku olisi ehkä 13.

Kun tapauskuolleisuutta vertaillaan eri maiden välillä, se vaihtelee Salmisen mukaan paljon, eli puolesta prosentista aina pariin–kolmeen prosenttiin. Hänen mukaansa varianttiin liittyykin vielä ”aika paljon kysymysmerkkejä”, eikä siitä ole vielä varmaa tietoa.

Salmisen mukaan variantin yleinen oirekuva ei näyttäisi eroavan nykyisestä viruskannasta.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä huomauttaa, että koronavariantti pääsi yleistymään Britanniassa tilanteessa, jossa terveydenhuolto oli erittäin kuormittunut, mikä saattaa olla yksi syy siihen, että tällainen havainto on tullut.

Voipio-Pulkki puhuu ”heikoista signaaleista”. Hän toteaa, että muuntoviruksen tilanne Suomessa on tällä hetkellä vilkkaan tutkimuksen kohteena ja meillä myös perusepidemia pyrkii nyt nousuun. Sen takia STM nyt ”vahvasti suosittaa”, että pysähdyttäisiin hetkeksi ja jäätäisiin nykyisillä rajoituksilla seuraamaan tilannetta, kunnes toivottavasti ihan lähiviikkoina saadaan lisätietoa muuntoviruksen riskeistä ja nähdään, pystytäänkö ”näillä tiukoilla rajoituksilla kotimaista nykyistä epidemiaa pitämään kurissa”.

Voipio-Pulkin mukaan talven epidemiassa on ”vähän erikoinen” piirre, sillä tartuntoja on todella paljon ja ikäjakauma on paljon nuorempi viime kevääseen verrattuna, joten sairaalakuormituskaan ei ole niin suurta. Toisaalta nyt tartunnat saadaan myös paremmin kiinni kuin viime keväänä.

Voipio-Pulkin mukaan muuntoviruksen aiheuttaman epidemian luonteessa ei näyttäisi olevan suurta eroa nykytiedon perusteella ”vanhaan villiviruksen” aiheuttamaan epidemiaan verrattuna.

– Käänne pahempaan voi olla edessä. Koetetaan nyt kaikin keinoin estää, ettei se käänne jatkuisi tähän suuntaan, Voipio-Pulkki sanoi tiedotustilaisuudessa.