Koronakevät aiheutti isot tappiot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Tammi-huhtikuun 2020 tuloslaskelma osoittaa alijäämää 3,0 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten vastaavana ajankohtana oli ylijäämäinen 4,4 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin keskittyminen koronaviruspandemian torjuntaan vähensi normaalia sairaanhoitoa.

– Ei-kiireellistä toimintaa jouduttiin supistamaan merkittävästi, jotta valmiuslain edellyttämä valmiustason nosto ja tehohoitokapasiteetin kasvattaminen oli mahdollista. Myös potilaat peruivat itse tutkimus- ja hoitoaikojaan, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl sanoo tiedotteessa.

Poikkeuksen aiheutti kuitenkin psykiatria, jossa potilaita hoidettiin aiempaa enemmän.

– Ilahduttavasti psykiatriassa onnistuttiin hoitamaan potilaita jopa viime vuotta enemmän lisääntyneiden videovälitteisten etävastaanottojen ansiosta, Bergendahl jatkaa.

Hoitopäiviä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tuotettiin tammi-huhtikuussa 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Avohoitokäyntien määrä kasvoi lähes 6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Poikkeusajan vaikutus jäi näkyviin sairaanhoitopiirin taloudessa.

– Mikäli saamme normalisoitua toimintamme loppuvuodeksi, poikkeusoloista johtuvaksi ylimääräiseksi alijäämäksi vuodelle 2020 jää 37 miljoonaa euroa, hän toteaa.

Valtioneuvosto esittää neljännessä lisätalousarvioesityksessään sairaanhoitopiireille 200:aa miljoonaa euroa.

– Olemme yliopistosairaanhoitopiireinä vedonneet hallitukseen, että valtio korvaisi vastuunkantomme ja siitä aiheutuneen talouden heikentymisen suoralla tuella. Odotamme edelleen tarkempaa esitystä korvauksen jakautumisesta. Olemme tyytyväisiä, että tarpeemme on kuultu, Bergendahl sanoo.

Sairaanhoitopiirin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähetteitä kertyi lähes 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajanjaksona. Päivystyskäyntien määrä Tyks Akuutissa väheni 17,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Leikkausten ja päiväkirurgisten toimenpiteiden lukumäärä väheni yhteensä 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairaanhoitopiirin perustaa vuoden 2021 talousarvioraaminsa voimassa olevalle suunnitelmalle, jonka mukaan jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään kaksi ja puoli prosenttia vuodessa vuosien 2020–22 aikana.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.