Henkilö oli pyytänyt sairaanhoitopiiriltä potilastietojaan, mutta röntgen- ja magneettikuvat olisi toimitettu cd-levyllä 25 euron maksua vastaan. Tietosuojavaltuutetun toimistossa ei maksuun suhtauduttu suopeasti.

Sairaanhoitopiiri oli kertonut tietosuojavaltuutetun toimistolle, ettei kuvia ole mahdollista tulostaa paperille, mutta ne voidaan toimittaa digimuodossa fyysiselle levylle poltettuna.

25 euron maksu olisi selvityksen mukaan muodostunut levystä, sihteerityöstä sekä laskutuksesta ja postikuluista. Potilaalle oli kerrottu tämän perustuvan sairaalan käytäntöön.

Apulaistietosuojavaltuutettu kuitenkin katsoi, että yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan potilaalla on oikeus saada pääsy omiin terveystietoihinsa ja että näihin lukeutuvat myös röntgen- ja magneettikuvat.

Rekisterinpitäjän eli tässä tapauksessa sairaanhoitopiirin velvollisuus on materiaalit maksutta toimittaa.

Kohtuuttomista tietopyynnöistä voi pyytää maksua

Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedotteessa todetaan, että rekisterinpitäjä voi kuitenkin joissain tapauksissa pyytää tietojen toimittamisesta kohtuullisen maksun, jos tietopyyntöjä on useita tai ne ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia.

Tällaiset pyynnöt voidaan jättää myös toteuttamatta, mutta tällöin rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Tässä tapauksessa kyse oli normaalista tietopyynnöstä, joten sairaanhoitopiiri määrättiin muuttamaan käytäntönsä ja toimittamaan kuvien jäljennökset maksutta.

Sairaanhoitopiirin tai potilaan nimeä ei kerrota apulaistietosuojavaltuutetun asiasta tekemässä päätöksessä.