Espoossa on saatu myönteisiä kokemuksia sairaanhoitajien kouluttamisesta reseptinmääräämisoikeuksiin. Espoon Samarian terveysaseman ylilääkäri Paula Pallasaho sanoo, että koulutus antaa todella hyvät valmiudet itsenäiseen työhön.

– Kyse ei ole pelkästä reseptin kirjoituksesta, vaan sairaanhoitajat saavat älyttömän hyvän koulutuksen diagnostiikkaan ja farmakologiaan myös, Pallasaho sanoo.

Reseptinkirjoitusoikeudesta on paljon hyötyä myös Espoon hoitajavetoisessa päivystyksessä, missä potilas tulee päivystävän sairaanhoitajan luokse hoidon tarpeen arviointiin.

– Hoitajien lääkkeenmääräämispotentiaalia käytetään liian vähän. Se edellyttää kuitenkin suunnitelmallisuutta, asia pitää kirjata jo potilaan hoitosuunnitelmaan esimerkiksi niin, että jos kontrollitulokset ovat hyvät, hoitaja voi uusia lääkkeet.

Espoossa sairaanhoitajia on lisäkoulutettu paljon, mutta esimerkiksi Helsingissä hoitajia on ohjattu lisäkoulutukseen vähemmän.

Paula Pallasaho kertoi Espoon mallista Astma Mediaarena -tapahtumassa tiistaina. Tapahtuman järjesti Mediuutiset yhteistyössä AstraZenecan kanssa.

Puheenvuoro herätti keskustelua kollegojen kesken. Eksoten keuhkosairauksien ylilääkäri Jouni Hedman kysyi, miten vältetään ylihoito, jos sairaanhoitajilla on lääkkeenmääräämisoikeus. Kontrollikäynneissä pitäisi kuitenkin osata arvioida myös se, milloin lääkitystä voidaan vähentää, eikä vain uusia olemassa olevaa lääkitystä.

Siinä mennään jo lääkärin toimenkuvan tasolle.

Pallasaho sanoo, että Espoossa on huomattu, että hoitajat konsultoivat lääkäreitä matalalla kynnyksellä, jos hoidon suhteen on pienintäkään epävarmuutta. Lisäksi hoitajia voidaan kouluttaa yhtä lailla myös vähentämään lääkkeitä.

– Siinä mennään jo lääkärin toimenkuvan tasolle. On iso kysymys pidetäänkö lääkitys samana vai vähennetäänkö sitä, Hedman sanoo.

Perusterveydenhuollon nykyisillä resursseilla kysymys ei kuitenkaan aina ole siitä, näkeekö potilas lääkärin vai hoitajan, vaan siitä, näkeekö hän ylipäätään ketään.

–Hoitajan vastaanotto on iso parannus nykytilaan, jossa potilaan lääkkeitä on saatettu uusia viisi vuotta näkemättä häntä ollenkaan, Pallasaho huomauttaa.

Astmahoitajilla on yleisestikin erittäin iso rooli potilaan hoidossa. Astmahoitajat pitävät itsenäistä vastaanottoa, koordinoivat potilaan koko hoitoa, tekevät astmatestejä ja -mittauksia, kirjaavat seurantatuloksia, opettavat inhalaattoreiden käyttöä, tukevat tupakasta vieroitusta ja antavat liikunta- ja elämäntapaohjausta. Muun muassa.

– Siitä on tieteellistä näyttöä, että lyhytkin astmaohjaus parantaa astman hallintaa merkittävästi, Pallasaho sanoo.

Vastaava ylilääkäri Mika Mäkelä Husista sanoo, että hänen yksikössään hoitajia on yritetty kannustaa lisäkoulutukseen, mutta toistaiseksi huonoin tuloksin.

– Olen tästä todella innoissani ja onnittelen Espoota. Tämä on loistava asia, eikä vie lääkäreiltä töitä. Hoitajat toteuttavat ohjeita usein paljon paremminkin kuin lääkärit, jotka tutkitustikin vähentävät lääkitystä äärimmäisen harvoin, Mäkelä sanoo.

Lue lisää: