Sairaanhoitajaliitto, Hoitotyön tutkimussäätiö sekä 29 sairaanhoitajayhdistystä vaativat, että sairaanhoitajille luodaan kansallisesti määritellyt, yhtenäiset kliiniset erikoistumiskoulutusvaihtoehdot sekä laajoihin että suppeampiin tärkeisiin erikoisosaamisalueisiin.

– On kaikkien kannalta kestämätön ja epätasa-arvoinen tilanne, että työelämä kouluttaa itse erikoisosaajansa. Sairaanhoitajien kliinisten erikoistumisvaihtoehtojen luominen ja erikoistumiskoulutuksen käynnistäminen on välttämätöntä, sanoo Sairaanhoitajaliton puheenjohtaja Nina Hahtela tiedotteessa.

Toukokuun alussa Sairaanhoitajaliitto lähetti yhdessä Hoitotyön tutkimussäätiön ja sairaanhoitajayhdistysten kanssa allekirjoittamansa vetoomuksen laajalle joukolle päättäjiä ja muita asianosaisia.

– Sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksista ja hoitoalan erikoisosaamisesta on aiemminkin yritetty saada aikaan kansallista linjausta. Asia on nyt uudelleen valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä. Tällä kertaa asia on saatava maaliin. Pidän tätä yhtenä hoitoalan keskeisimmistä kohtalon kysymyksenä, jolla on tulevaisuudelle valtavan suuri merkitys, Hahtela sanoo.

Systemaattiset ja valtakunnallisesti yhtenäiset sairaanhoitajan kliiniset urapolut sekä hoitotyön erikoisosaajien virallinen tunnustaminen ja rekisteröinti lisäisivät vetoomuksen allekirjoittaneiden mielestä alan vetovoiman lisäksi työhön sitoutumista, osaamisen tasalaatuisuutta, toiminnan yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä, väestön luottamusta asiantuntijatoimintaan sekä ennen kaikkea potilasturvallisuutta.

Kannanoton allekirjoittaneet korostavat, että tällä hetkellä saatavilla oleva erikoistumiskoulutustarjonta ei vastaa työelämän tarpeita. Tarjonta on vaihtelevaa ja monelle erikoisalalle ei ole tarjolla lainkaan koulutusta.