Sairaanhoitajaliiton mukaan sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta ja sen laajentamista vastustavat tahot, kuten Lääkäriliitto, tuovat keskusteluun argumentteja, joiden taustalla ei ole minkäänlaista tutkittua tietoa.

— Syntyy vaikutelma, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta halutaan tahallaan antaa väärää informaatiota ja kylvää kansalaisiin epäluottamusta sairaanhoitajia kohtaan, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela tiedotteessa.

Sairaanhoitajaliiton mukaan kansainvälinen tutkimusnäyttö puhuu vahvasti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen puolesta. Lukuisat tutkimukset osoittavat muun muassa, että lääkehoidon ja lääkkeiden määräämisen laatu ei vaihtele riippuen siitä, onko määrääjä sairaanhoitaja vai lääkäri.

Lisäksi tutkimusten mukaan potilaat ovat yleisesti tyytyväisempiä tai yhtä tyytyväisiä lääkkeenmääräämisoikeiden omaavan sairaanhoitajan hoitoon kuin perinteiseen lääkärin hoitoon.

Kansallisia tutkimuksia ei vielä ole julkaistu, mutta esimerkiksi STM:n raportti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta vuodelta 2016 antaa varsin myönteisen arvion sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden toteutumisesta.

— Tutkimusnäyttö osoittaa, ettei Lääkäriliiton julkisuudessa esittämille kannanotoille ole perusteita. Lääkkeenmääräämisoikeutta koskevan argumentoinnin tulee perustua näyttöön, ei ennakkoluuloihin, korostaa Hoitotyön tutkimussäätiön johtaja Arja Holopainen.

Hallitus ajaa nyt laajennusta, jonka mukaan erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat voisivat määrätä tiettyjä lääkkeitä rajatusti myös terveyskeskusten avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä.

Tällä hetkellä rajatun reseptioikeuden saanut hoitaja voi hyödyntää sitä terveyskeskusten ajanvaraus- ja päivystysvastaanotoilla, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja osassa työterveyshuoltoa.

Suomen Lääkäriliitto on alusta asti vastustanut hoitajien reseptinmääräämisoikeuden laajentamista. Liiton mukaan rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta tulisi luopua kokonaan. Lääkäriliitto toteaa, että erityisen huolestuttavaa on antibioottien määräämisen lisääntyminen.