Velvoite tarjota asiakasseteliä erikoissairaanhoidon palveluissa on poistumassa valinnanvapauslakiluonnoksesta.

Asiakasseteleitä koskevia säännöksiä aiotaan täsmentää niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä.

Maakunnan pitää kuitenkin edelleen tarjota asiakasseteli siinä tapauksessa, että potilas ei pääse tarvitsemaansa erikoissairaanhoidon palveluun maakunnan liikelaitokseen hoitotakuun rajoissa.

Hallitus tiedotti muutoksista käytyään läpi valinnanvapauslakiluonnoksesta annettuja lausuntoja.

Hallituksen aikomukset ulottaa asiakasseteli myös erikoissairaanhoitoon huoletti laajalti toimijoita terveydenhuollon kentällä.

Lokakuussa julkaistu lakiluonnos linjasi, että maakunnan olisi annettava asiakasseteli potilaalle myös erikoissairaanhoidon palveluihin, mikäli tämä näin haluaisi.

Kentällä kritisoitiin, että asiakassetelivelvoite vie kirurgisia toimenpiteitä yksityissektorille siinä määrin, että osaajatkin valuisivat yksityisille. Julkisen terveydenhuollon päivystysvalmius vaarantuisi.

Asiakassetelin velvoittavuus erikoissairaanhoidossa nousikin erityisenä huolenaiheena lakiluonnoksesta annetuissa lausunnoissa. Yhteensä lausuntoja annettiin 703.

Toisen merkittävän muutoksen lausuntokierros poiki sote-keskusten erikoislääkäripalveluja koskevaan lakikohtaan.

Hallituksen mukaan maakunnat saavat viilatussa lakiluonnoksessa paremman mahdollisuuden määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa. Jokaiseen sote-keskukseen on kuitenkin tultava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita vähintään kahdelta erikoisalalta.

Maakuntien tulee päättää oman väestönsä palvelutarpeen perusteella, mitä palveluja näihin vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin sisältyy.

Lakipykäliä valmistellaan jälleen virkamiesten voimin.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Näin sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuudelle haetaan eduskunnan hyväksyntää kevätistuntokauden loppuun mennessä.