Kollega vei lapsensa alkuviikosta päivystykseen urheiluvamman vuoksi. Vastassa oli sairaalan työntekijä, joka ohjasi harjanvartta apuna käyttäen heidät väliaikaiseen karsinaan odottamaan lääkärille pääsyä.

Osa hoitohenkilökunnasta siis näyttäisi joutuvan työskentelemään vastaanotoilla tai päivystyksissä kokonaan ilman riittäviä suojavarusteita.

Husissa suojavarusteet on laitettu lukkojen taakse. Säännöstelyn vuoksi ja hamstraamisen pelossa tehty varotoimi. Yksiköiden suojavarusteiden kulutusta seurataan niin ikään tarkoin. Syynä on koronan aiheuttama kulutuspiikki.

Terveydenhuollon työnantajat säännöstelevät nyt kaikkialla terveydenhuoltohenkilöstön suojavarusteita, jotta ne riittäisivät pidempään. Kertakäyttöisiä välineitä ohjeistetaan desinfioimaan uudelleen, mikä on vastoin opittuja käytäntöjä ja aiempaa ohjeistusta. Valtakunnallisten ja yhdenmukaisten ohjeiden puute hiertää etenkin hoitajia (tehy.fi 23.3.).

Säännöstelyyn on turvauduttu viivästyneiden ja peruuntuneiden toimitusten vuoksi, sillä käytännössä kaikki terveydenhuollon suojavarusteet hankitaan Suomeen ulkomailta. Myös hinnat saattavat nousta kysynnän myötä.

Parannettavaa suojaamisessa on.

Toimettomiksi ei ole jääty: rautakaupat ovat tyhjentyneet suojavisiireistä, kun muun muassa hammaslääkärit ja suuhygienistit ovat ostaneet niitä työkäyttöön itseään ja potilaitaan suojatakseen (yle.fi 28.3.). Meilahden keuhko-osastolla testataan koronapotilaiden lääkärien etäkiertoja (MU 27.3.) ja Hus lisää etävastaanottoja (MU 30.3.).

Parannettavaa terveydenhuollon etulinjassa työskentelevien suojaamisessa on. Nuorten Lääkärien yhdistys julkaisikin kymmenkohtaisen vaatimuslistan työnantajille toimenpiteistä, joiden avulla terveydenhuollon henkilökunnan terveydestä on huolehdittava pandemian aikana.

Sairastuneiden lääkärien ja hoitajien vakavat sairastumiset on nimenomaan yhdistetty riittämättömään suojaukseen ja suureen altistukseen.

Yhdistys korostaa, että henkilökunnan altistusta tulee vähentää kaikin keinoin ja että psyykkisestä ja fyysisestä jaksamisesta on huolehdittava. Suojautumisen perehdytykseen ja koulutukseen on myös varattava riittävästi aikaa. Huomionarvoista onkin, että tänä keväänä valmistuu noin 700 lääkäriä, joiden täytyy selviytyä tehtävissään vielä vähäisellä työkokemuksella. Riskiryhmiin kuuluvat ammattilaiset on myös syytä siirtää etulinjasta muihin tehtäviin.

Suomen huoltovarmuusvarastot avautuivat viime viikolla. Kuljetuksien aikatauluista tai kohteista ei ole saatavilla tarkkoja tietoja, mutta niiden on kerrottu käynnistyvän sitä mukaa, kun yksiköiden tarpeet on saatu kartoitettua.

Toivoa sopii, että hallituksen keskiviikkoinen ulostulo suojavarusteiden uusista tilauksista toteutuu ajoissa ja terveydenhuollossa työskenteleville riittää suojavarusteita koko tämän pitkäksi arvioidun viruskevään ajaksi.

Kirjoittaja on Mediuutisten päätoimittaja.

Lue myös:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.