Yliopistosairaaloiden hankintarenkaat aloittavat yhteiset sopimusneuvottelut uusien, kalliiden sairaalalääkkeiden hankinnoista.

Ne ovat valtuuttaneet Hus Apteekin käymään uuden sairaalalääkkeen hankintaan liittyvän sopimusneuvottelun.

Neuvottelutuloksen käsittelee sitten uusi sairaanhoitopiirien yhteinen kansallinen lääkeneuvottelukunta.

Yhteishankintaa kansallisella tasolla on kokeiltu aiemmin muutaman lääkeaineryhmän kohdalla.

Esimerkiksi hepatiitti C -infektion hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden yhteiskilpailutus pudotti lääkekustannukset alle kymmenesosaan listahinnoista.

Uusien sairaalalääkkeiden tullessa markkinoille Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tekee lääkkeestä arvioinnin, jota seuraa Palveluvalikoimaneuvoston suositus lääkkeen käyttöönotosta. Lopulliset päätökset uusien lääkkeiden käyttöönotosta tehdään sairaanhoitopiireissä.

– Perustettava yhteinen kansallinen lääkeneuvottelukunta tekee päätöksensä huomioiden Palveluvalikoimaneuvoston suosituksen ja sopimusneuvotteluiden tuloksen, kertoo tiedotteessa tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

– Näin uusi lääke saadaan yhtäaikaisesti käyttöön koko maassa, samoilla ehdoilla.

Tällä hetkellä sairaaloissa käytettävien lääkkeiden hinnat ja muut sopimusehdot määräytyvät hankintamenettelyissä sairaanhoitopiireissä tai erityisvastuualueiden hankintarenkailla.

Aiemmin hankintapäätökset on tehty hajautetusti. Sairaalalääkkeet ovat voineet olla erihintaisia ja tulla käyttöön eri aikoihin eri puolilla maata.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.