Kyselytutkimuksen mukaan myös sairaaloiden henkilökunta pitää sairaalaklovnien toimintaa tärkeänä ja lapsen ja perheen hyvinvointia lisäävänä.

Sairaalaklovnit ry toteutti kyselyn henkilökunnalle kaikissa yliopistosairaaloissa syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Sähköisellä kyselyllä selvitettiin henkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia sairaalaklovnien toiminnasta niillä osastoilla, joilla klovnit sairaaloissa työskentelevät.

Vastauksia tuli 424. Niiden perusteella suurin osa sairaaloiden henkilökunnasta on todella tyytyväisiä sairaalaklovnien toimintaan.

Vastaajista 93 prosenttia oli täysin tai osittain sitä mieltä, että sairaalaklovnit vaikuttavat myönteisesti lapsen potilaskokemukseen ja 94 prosenttia oli täysin tai osittain sitä mieltä, että lapsi nauraa ja vapautuu sairaalaklovnin läsnä ollessa.

Toimenpideklovneria on keskeisessä osassa sairaalaklovnien työtä. Vastausten perusteella hoitohenkilökunta on todennut tämän työmuodon positiiviset vaikutukset, sillä 89 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että klovni auttaa lasta kohtaamaan pelottavan sairaalatilanteen. Vain 4 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sairaalaklovnista ei ole hyötyä toimenpidetilanteessa.

Yhteistyö sairaalaklovnien ja henkilökunnan välillä on monipuolista ja ajoittain varsin tiivistä. Vastaajista 95 % oli täysin tai osin samaa mieltä siitä, että yhteistyö sairaalaklovnien kanssa on mielekästä.

Monissa vastauksissa tuotiin esille, että sairaalaklovnien mukanaan tuoma ilo ulottuu potilaiden lisäksi hoitohenkilökuntaan ja lapsen vanhempiin. Vastaajista 96 % oli täysin tai osin sitä mieltä, että sairaalaklovni keventää osaston yleistä ilmapiiriä. Kyselyn perusteella sairaalaklovni lisää myös leikillisyyttä lapsen ja hoitohenkilökunnan välillä – tätä mieltä täysin tai osittain oli 93 prosenttia vastaajista.