Filha ry ja Hengitysliitto tekivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osastoilla keväällä 2020 hoidetuille koronapotilaille kyselytutkimuksen taudista toipumisesta. Kävi ilmi, että heistä 90 prosenttia ilmoitti kärsivänsä ainakin yhdestä taudin oireesta edelleen kuusi kuukautta sairastumisensa jälkeen.

Oireet raportoitiin tosin pääosin lieviksi. Naisten sairaalahoidot olivat miehiä lyhyempiä, mutta he raportoivat miehiä enemmän oireita ja huonompaa elämänlaatua puoli vuotta sairastumisesta.

Aiemmin työssä käyneistä yksitoista prosenttia ei ollut päässyt palaamaan työelämään kokoaikaisesti puoli vuotta sairastumisesta.

"Tämä suomalainen tulos on linjassa kansainvälisten tulosten kanssa”, sanoo aiheesta väitöskirjatutkimustaan tekevä lääketieteen lisensiaatti Anna Lindahl tiedotteessa.

”Koronataudin sairastaneilla oireet näyttäisivät kestävän pitkään, eivätkä ne välttämättä ole kytköksissä taudin vaikeusasteeseen. Onneksi valtaosalla oireet ovat kuitenkin puoli vuotta sairastamisesta lieviä.”

Yleisimmät potilaiden kertomat oireet kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen olivat:

* väsymys (88 %),

* uupumus (79 %),

* uniongelmat (79 %)

* hengenahdistus (70 %).

Tutkimuksessa mitattiin elämänlaatua kahdeksalla eri osa-alueella, ja näissä kaikissa naisilla oli huonommat tulokset kuin miehillä. Naissukupuolen lisäksi korkea ikä, suuri painoindeksi, uniapnea sekä pitkä hengityskonehoito olivat yhteydessä matalampaan elämänlaatuun.

– Elämänlaadusta vaikean koronataudin jälkeen on vain hyvin vähän tutkimusta kansainvälisestikin, joten tuloksemme on tärkeä, vastuututkija professori Tuula Vasankari Filha ry:sta sanoo tiedotteessa.

”Tulosten tulkintaa vaikeuttaa vallitseva pandemiatilanne, joka voi vaikuttaa elämänlaatuun monella tavalla", hän lisää.