Hengenahdistus, kuume ja uupumus ovat tyypillisimmät syyt, joiden takia koronavirusinfektion saaneet joutuvat hakeutumaan sairaalaan.

Koronavirus aiheuttaa oireita erilaisilla mekanismeilla, tiedottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Infektion alussa oireet johtuvat viruksen lisääntymisestä hengitysteissä. Elimistön oma puolustusjärjestelmä alkaa hävittää virusta, jolloin virusinfektion seurauksena puolustusjärjestelmä saattaa ylireagoida. Tällöin muodostuu paljon niin sanottuja välittäjäaineita eli sytokiineja. Tämä johtaa tulehdusnesteiden kertymiseen keuhkorakkuloihin, jolloin hengittäminen vaikeutuu. Nämä oireet ilmenevät tyypillisesti noin viikon kuluttua koronainfektion alusta.

Puolustusjärjestelmän toiminta heikkenee iän myötä ja elimistö ei pysty enää kunnolla tuhoamaan virusta. Siksi hengitystievirusinfektiot voivat olla erityisesti vanhuksilla kohtalokkaita.

”Sairaalahoitoon johtaneita oireita ovat tyypillisimmillään hengenahdistus, kuume ja syvän uupumuksen aiheuttama yleistilan lasku”, kertoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä tiedotteessa.

Tavallisesti Tyksiin on sairaalahoitoon hakeuduttu noin viikon kuluttua ensimmäisten koronan aiheuttamien oireiden ilmenemisen jälkeen.

Kaikkiaan Tyksissä on koronaviruksen vuoksi epidemian alusta lähtien hoidettu 692 potilasta. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 23 potilasta, joista kuusi tarvitsee tehohoitoa.

Hoitoa vaatineita rokotushaittoja on ollut hyvin vähän

Vakavamman epäillyn rokotehaitan vuoksi sairaalahoidossa olleita potilaita on tiedossa vain harvoja yksittäisiä. Koronarokotukset aloitettiin joulukuussa 2020, ja 77,4 prosenttia eli 374 268 varsinaissuomalaisista on saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta.

Koronarokotuksen aiheuttaman kuumereaktion tai pistoskohdan paikallisen reaktion vuoksi on ollut muutamia päivystyspotilaita runsaan vuoden aikana. Rokotteiden aiheuttamien reaktioiden vuoksi ei sairaalahoidon tarve siis ole kasvanut, päinvastoin.

”Rokottautuminen on paras keino suojautua vakavaa koronainfektion aiheuttamaa tautia vastaan. Rokotteella suojaat itsesi lisäksi myös muita”, muistuttaa Mikko Pietilä.

Varsinais-Suomessa on harmiteltu sitä, että asiantuntijoiden lausuntoja on levitelty sosiaalisessa mediassa asiayhteydestä irrotettuna. Näin on levitetty virheellistä tietoa sairaalahoitoon johtaneiden oireiden syistä.

LUE SEURAAVAKSI: