”Seuraavan kahden vuoden aikana järjestetään kahdet vaalit, joissa päätetään paljon terveydenhuollon ja terveysteknologian sääntelyyn liittyviä asioita. Päättäjien on tärkeää ymmärtää millaisia seurauksia hyvillä – tai huonoilla – päätöksillä voi olla. Aion puheenjohtajana edistää ja vahvistaa entisestään aktiivista keskustelua yhdistyksen, yritysten ja julkisen sektorin päättäjien kanssa, jotta saavutetaan yhteiset tavoitteet; Suomea on vahvistettavana maana, jossa kaikilla on hyvä olla ja elää – omaehtoisesti”, Bovellan toteaa tiedotteessa.

Suomi ikääntyy, huoltosuhde heikkenee ja terveydenhuollon kustannus- ja resurssipaineet kasvavat. Ei-tarttuvat sairaudet aiheuttavat yhteiskunnallisen kustannustaakan ja ovat merkittävä ennenaikaisten kuolemien syy.

Ihmisten toiminta- ja työkyvyn merkitys kasvaa entisestään. Terveysteknologia on merkittävässä roolissa näiden ongelmien ratkaisussa. Terveysteknologia mahdollistaa eri-ikäisten omaehtoisen elämän ja asumisen. Myös laitoshoidossa tai palveluasumisessa terveysteknologian avulla voidaan seurata ja parantaa hoidon laatua, vähentää työn kuormittavuutta ja lisätä turvallisuutta ja työturvallisuutta sekä kehittää uusia toimintatapoja.

Esimerkiksi geenikartoituksen tai muun diagnostiikan avulla voidaan painopistettä siirtää entistä vahvemmin aitoon ennaltaehkäisyyn.

”Suomeen on laadittava seuraavalla hallituskaudella osana hallitusohjelmaa terveysteknologiastrategia. On tärkeää, että terveysteknologian merkitys ymmärretään ja julkiset hankinnat pidetään riittävän hajautettuna. Lisäksi yritysten menestymismahdollisuuksia, työllistävää vaikutusta sekä TK-toimintaa on tuettava strategian avulla. Globaalit yrityksemmekin arvioivat Suomen maailman kiinnostavimmaksi TK-maaksi, kuitenkin suuret investoinnit ovat antaneet odottaa itseään. Haastammekin eri tahot vuoropuheluun Sailab – MedTech Finland ry:n kanssa siitä, miten mahdollisuudet käännetään voitoiksi”, Bovellan linjaa.

Lue seuraavaksi: