Keväällä 2020 maailmanlaajuinen epävarmuus ja erityisesti suojaintuotteiden saatavuusongelma synnytti tilanteen, jossa yrityksiä, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja viranomaisia lähestyttiin erilaisin huijausviestein ja -tuottein.

”Esimerkkeinä käyvät etumaksua pyytäneet yritykset, joita ei tarkemmin tarkasteltuna ollut olemassakaan tai väärennetyt tuotteet, joissa haluttiin hyödyntää luotettavan valmistajan tai toimittajan tuotetietoja ja -standardeja”, kertoo Sailab – MedTech Finlandin toimitusjohtaja Laura Simik tiedotteessa.

Koronan alkuvaiheeseen liittyvät ikävät ilmiöt ja huijausyritykset ovat nyt Simikin mukaan harvinaistuneet.

”Kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten suojautumisesta ja työturvallisuudesta sen sijaan on yhä erittäin ajankohtainen.”

Simikin mukaan on huomioitava, että ammattilaiskäyttöön tarkoitetut kirurgiset suu-nenäsuojukset ja hengityksensuojaimet ovat tarkasti säänneltyjä lääkinnällisiä laitteita.

Keskeisin ero kirurgisten suu-nenäsuojusten ja hengityksensuojainten (FFP2/FFP3) välillä on se, että hengityksensuojaimet suojaavat myös sisäänhengitystä. Kirurgiset suu-nenäsuojukset suojaavat muita ihmisiä henkilön uloshengitysilman pisaroissa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta.

Suu-nenäsuojukset eivät suojaa ilmateitse tarttuvilta taudeilta. Lisäksi hengityksensuojaimet luokitellaan korkean riskin lääkinnällisiksi laitteiksi.

Simik muistuttaa, että molemmat sisältävät korkeaa teknologiaa ja vaativat oikeaoppista käyttöä toimiakseen tarkoitetulla tavalla.

Lääkinnällisiä laitteita säännellään kansallisesti ja kansainvälisesti. Lainsäädännöllä ja valvonnalla vahvistetaan laitteiden turvallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Suu-nenäsuojusten, henkilönsuojaintein ja muiden lääkinnällisten laitteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset myös poikkeusoloissa, valmistusmaasta riippumatta.

”Terveydenhuollossa on hyvä varmistua siitä, että myyjä on luotettava. Esimerkiksi meidän jäsenyrityksemme ovat terveysteknologian vakiintuneita toimijoita, joilla on pitkä kokemus muun muassa suojavarusteista ja hyvä tuntemus tuotteiden turvallisuus- ja laatuvaatimuksista -valmistajina ja maahantuojina”, Simik toteaa.

Sailab – MedTech Finland ry on Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.