Sote-lait on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa alkukesästä, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) Suurilla Lehtipäivillä Oulussa 2. marraskuuta.

Laki valinnanvapaudesta on juuri lähdössä lausunnolle uuden valmistelun jälkeen. Paketin muut osat ovat jo eduskunnassa.

Saarikko totesi, että maakuntien toimijoiden lisäksi medialla on oma tärkeä rooli sote-uudistuksen toimeenpanossa. Kun uudistus etenee lainvalmistelusta kohti uusien toimintatapojen käyttöönottoa, ihmisten tiedontarve kasvaa huimasti.

- Avoimuuden ja asukasosallisuuden kannalta on todella tärkeää, että maakuntien valmistelijat viestivät ja keskustelevat säännöllisesti oman alueen asukkaiden kanssa, kasvokkain tai median välityksellä. Meillä on parannettavaa sote-viestin yksinkertaistamisessa ja puheen tuomisessa rakenteista sisältöihin, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan mitkään muut kanavat eivät tavoita ihmisiä yhtä hyvin kuin tiedotusvälineet.

- Ihmiset eivät tule viranomaisten verkkosivuille, vaan lukevat uutisia netistä ja paikallislehdistä. Tieto on vietävä sinne, missä ihmiset ovat, totesi Saarikko.

Paikallislehdet ja kaupunkilehdet ovat Saarikon mielestä tehokas viestinnän väline, sillä ne tavoittavat reilut puolitoista miljoonaa suomalaista.

- Ihmisiä kiinnostaa kuulla, mitä sote-uudistus tarkoittaa paikallisesti. Media on myös paikallisen yleisön äänitorvi. Paikallislehtien kautta saadaan arvokasta tietoa siitä, miten uudistus koetaan eri puolilla maata, ja mistä tarvitaan lisää tietoa.

Saarikko on kiinnittänyt huomiota siihen, että paikallistasolla keskustelu painottuu voimakkaasti palveluverkkoon ja lähipalveluiden turvaamiseen.

- Viestintä on olennainen osa hyvää asiakaskeskeistä palvelua. Jatkossa kun kilpailu palveluntuottajien välillä lisääntyy, kaikkien palveluntuottajien on alettava viestiä nykyistä aktiivisemmin toiminnastaan, arvioi Saarikko. - Media varmasti omalta osaltaan arvioi, kuinka hyvin ja uskottavasti tässä onnistutaan.