Pääkaupunkiseudulla käynnistyi toissa viikolla kokeilu, jossa kaupunkilaiset voivat seurata älypuhelinsovelluksen avulla, miten ilmansaasteille altistuminen vaikuttaa heidän vointiinsa.

tavoitteena on selvittää, voitaisiinko ilmanlaatutietoja hyödyntää kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamisessa.

Kokeilun järjestävät Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ja terveysteknologiayritys KAMU Health Oy osana UIA HOPE -hanketta.

Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Ville Nousiainen kertoo, että keskeistä kokeilussa on tuoda näkyväksi ihmisten altistuminen ilmansaasteille heidän omassa arjessaan.

Kokeilussa kaupunkilainen voi seurata ilmanlaatutietoja ja -altistusta sekä omaa vointiaan KAMUn tuottamalla älypuhelinsovelluksella.

Nousiaisen mukaan sovellus kerryttää tietoa käyttäjän sijainnista ja vertaa sitä Ilmatieteen laitoksen tuottamaan ilmanlaatutietoon. UIA HOPE -hankkeessa on myös asennettu 11 kiinteää sensoria mittaamaan ilmanlaatua.

Käyttäjä voi sovelluksen sää- ja ilmanlaatuennusteen avulla tarkastella ilmansaasteiden määrää alueella, jossa liikkuu. Päivän voinnin voi kirjata hymynaama-asteikolla. Lisäksi sovellus arvioi käyttäjän altistumista erilaisille ilmanlaaduille.

Nousiaisen mukaan sovelluksen käyttäjä voi esimerkiksi vertailla eri päiviä keskenään ja saada näin tietoa itselleen. Ainakin alkuun tiedot näkyvät vain yksilötasolla.

– Tämä on kokeilu, joka kehittyy jatkuvasti. Tavoitteena on nyt saada testikäyttäjiä kokeilemaan palvelua.