Pääkaupunkiseudulla käynnistyi toissa viikolla kokeilu, jossa kaupunkilaiset voivat seurata älypuhelinsovelluksen avulla, miten ilmansaasteille altistuminen vaikuttaa heidän vointiinsa.

Tiedä mitä hengität -kokeilun tavoitteena on selvittää, voitaisiinko ilmanlaatutietoja hyödyntää kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamisessa.

Kokeilun järjestävät Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ja terveysteknologiayritys KAMU Health Oy osana UIA HOPE -hanketta.

Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Ville Nousiainen kertoo, että keskeistä kokeilussa on tuoda näkyväksi ihmisten altistuminen ilmansaasteille heidän omassa arjessaan.

Kokeilussa kaupunkilainen voi seurata ilmanlaatutietoja ja -altistusta sekä omaa vointiaan KAMUn tuottamalla älypuhelinsovelluksella.

Nousiaisen mukaan sovellus kerryttää tietoa käyttäjän sijainnista ja vertaa sitä Ilmatieteen laitoksen tuottamaan ilmanlaatutietoon. UIA HOPE -hankkeessa on myös asennettu 11 kiinteää sensoria mittaamaan ilmanlaatua.

Käyttäjä voi sovelluksen sää- ja ilmanlaatuennusteen avulla tarkastella ilmansaasteiden määrää alueella, jossa liikkuu. Päivän voinnin voi kirjata hymynaama-asteikolla. Lisäksi sovellus arvioi käyttäjän altistumista erilaisille ilmanlaaduille.

Nousiaisen mukaan sovelluksen käyttäjä voi esimerkiksi vertailla eri päiviä keskenään ja saada näin tietoa itselleen. Ainakin alkuun tiedot näkyvät vain yksilötasolla.

– Tämä on kokeilu, joka kehittyy jatkuvasti. Tavoitteena on nyt saada testikäyttäjiä kokeilemaan palvelua.