Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimies Roger Lehtonen arvioi Sähkömaailma-lehdessä, voiko työnantaja kertoa työntekijänsä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta.

– Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin, Lehtonen kirjoittaa.

Lehtosen mukaan työntekijän terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu.

– Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt etukäteen tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveystietojen käsittelyä. Terveystietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista.

Lehtosen mukaan työnantaja voi ilmaista yleisellä tasolla, että työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään.

LUE SEURAAVAKSI: