Päivystykset ovat viime aikoina ruuhkautuneet pahasti ympäri maan. Esimerkiksi Taysin Acutassa tilanne maaliskuun lopulla on apulaisylilääkäri Satu-Liisa Pauniaho mukaan ollut katastrofaalinen.

– Influenssaepidemia katkaisi kamelin selän. Olemme turtuneet jatkuvaan jatkohoitopaikkojen kyselyyn.

Taysin päivystykseen saapuvat ovat enimmäkseen iäkkäitä ihmisiä. Tyypillisiä vaivoja ovat erilaiset rintakivut, ahdistus, infektiot ja vatsakivut. Päivystyskierre on joidenkin potilaiden osalta jatkuva ongelma.

– Jopa puolet ei-kiireellisistä ensihoidon tehtävistä voitaisiin hoitaa ilman, että potilas kuljetetaan ambulanssilla yliopistosairaalan päivystykseen.

Pauniahon mukaan väestön vanheneminen konkretisoituu nyt.

– Ennen sotea on pakko miettiä tätä akuuttia ongelmaa ja lisätä resursseja perusterveydenhuoltoon.

Ylilääkäri Teemu Elomaa pitää myös Turun päivystyksen tilannetta katastrofaalisena. Influenssaepidemia jatkuu edelleen, ja tilanne päivystyksessä vaarantaa jo potilasturvallisuutta.

– Olemme jatkuvasti ylimiehityksellä, ja jatkohoitopaikoista on valtava pula. Muitakin kuin influenssapotilaita on huomattavasti tavallista runsaammin.

Elomaan mukaan syynä ruuhkautumiseen on myös se, että vuodeosastopaikkoja on vuosien varrella vähennetty radikaalisti.

Taysissa jatkohoitopaikkojen puute on historian laajin ja pitkäaikaisin. Aiemmin ruuhkat ovat olleet satunnaisia ja lyhytkestoisia, mutta nyt tilanne on päällä jatkuvasti.

– Influenssa-aalto toki näkyy vuosittain. Kuormittavista tilanteista on kuitenkin tullut meille arkea, Pauniaho sanoo.

Taysin henkilökunta on hätääntynyt tilanteesta, joka uhkaa jo potilasturvallisuutta.

– Vakavasti sairaiden potilaiden tunnistaminen voi vaarantua. Olemme joutuneet hoitamaan satunnaisesti hätätilapotilaita myös tavallisilla vuodepaikoilla.

Potilaita on jouduttu jättämään Acutaan yöksi jatkohoitopaikkojen pulan vuoksi. Heitä sijoitetaan myös Taysin osastoille erikoisalajaon yli, mutta myös osastot ovat olleet täynnä.

– Ruuhkaa syntyy siitä, että potilaat eivät pääse eteenpäin. Influenssahuippu näyttää taittuneen, mutta ruuhkaa syntyy myös tavallisista päivystyspotilaista, sanoo Pauniaho.

Keskimääräinen jonotusaika Taysin päivystykseen on 3–6 tuntia. Pisimmillään se on yli 12 tuntia. Pauniahon mukaan esimerkiksi Britanniassa on säädetty lailla päivystyksen jonotusajan enimmäispituudeksi neljä tuntia.

– Olisi kohtuullista vaatia Suomeen viiden tunnin maksimaalista läpimenoaikaa. Tällä hetkellä päivystyksessä viivytään jopa yön yli.

Pirkanmaan kuntienkin sairaansijat ovat täynnä. Äkillisesti sairastuneista laitos- tai sairaalapaikkaa tarvitsevista potilaista suurin osa tarvitsee jatkohoidokseen terveyskeskuksen tasoista osastohoitoa.

– Tilanteen vakavuudesta kertoo sekin, että minut on siirretty jatkohoidon koordinaattoriksi. Tarkoituksemme on etsiä akuuttiin kriisiin ratkaisuja yhdessä kuntien kanssa, kertoo Pauniaho.

Päivystyksen tilannetta voitaisiin Pauniahon mukaan helpottaa palkkaamalla lisää sairaanhoitajia. Heidän rekrytoimisensa nopeassa aikataulussa on ollut vaikeaa. Yksi mahdollisuus olisi hoitajarekrypankki, josta hoitajia voitaisiin sijoittaa sinne, missä tarvetta on. Toinen asia on, riittäisikö rekrypankkeihin ammattitaitoista henkilökuntaa.

– En tiedä, miten kauan voimme jatkaa näin, sanoo Pauniaho.

Myös Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystys Lahdessa on ruuhkaantunut pahoin alkukevään aikana. Syynä siihen on ollut poikkeuksellisen sitkeä influenssaepidemia.

– Influenssan sairastamisjakso on ollut epätyypillisen pitkä. Se näkyy niin, että päivystyksessämme on todella paljon huonokuntoisia vanhuksia, kertoo ylilääkäri Liisa Kokkonen Päijät-Hämeen keskussairaalasta.

Lahden päivystyksessä on ollut 2–3 viikon ajan noin 30 prosenttia normaalia isommat potilasmäärät. Päivystyksen ruuhkien lisäksi sairaalan potilastietojärjestelmässä on ollut valtavasti haasteita.

– Potilasturvallisuusongelmia on ollut todella paljon, siihen päälle ovat tulleet isot potilasmassat. Päivystyksessä on ollut paareja siellä ja täällä.

Lahdessa jatkohoitoon pääsee osastoille paremmin kuin Tampereella ja Turussa. Kaupungissa on myös mahdollisuus kotisairaalahoitoon.

Tällä hetkellä päivystyksessä viivytään jopa yön yli.