Runsas television katselu on tuoreen meta-analyysin perusteella yhteydessä merkittävästi suurentuneeseen laskimotukosten riskiin.

Television ääressä päivittäin neljä tuntia tai enemmän viettävillä oli 35 prosenttia suurempi riski saada laskimotukos kuin niillä, jotka katsoivat televisiota alle 2,5 tuntia päivässä.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin tuoreessa European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä.

Liikunta ei välttämättä kompensoi

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi käsitti kolme väestöpohjaista seurantatutkimusta, joissa oli yhteensä 131 421 pääosin keski-ikäistä osallistujaa USA:sta ja Japanista. Televisionkatselutottumuksia selvitettiin kyselyillä ja 5–20 vuoden seurannassa kartoitettiin todetut laskimotukokset.

Runsaasti eli yli neljä tuntia päivässä televisiota katsovilla oli tulosten mukaan 35 prosenttia suurempi riski saada laskimotukos kuin alle 2,5 tuntia päivässä katsovilla.

Runsaan television katselun yhteys tukosriskiin oli riippumaton muista tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, painoindeksistä tai liikunnan määrästä.

Säännöllisellä liikunnalla on muissa seurantatutkimuksissa havaittu yhteys pienempään laskimotukosten riskiin.

”Näiden tulosten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, ettei liian runsaaseen ruutuaikaan liittyvää tukosriskiä voi täysin kompensoida harrastamalla liikuntaa muuna aikana”, kertoo Itä-Suomen yliopiston sisätautien professori Jari Laukkanen, joka toteutti meta-analyysin kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa.

Riskinä keuhkoveritulppa

Pitkään jatkuvaa paikallaanoloa pidetään laskimotukosten riskitekijänä.

Tutkijoiden mukaan television ääressä istumista tai muuta vastaavanlaista paikallaanoloa kannattaa tauottaa nousemalla esimerkiksi puolen tunnin välein jaloittelemaan ja venyttelemään.

Laskimotukoksia eli laskimoveritulppia syntyy tyypillisesti alaraajojen syviin laskimoihin.

Laskimotukos voi aiheuttaa keuhkoveritulpan. Se syntyy, jos verihyytymä kulkeutuu verenkierron mukana keuhkoihin.