Runsaampi reipas ja rasittava liikunta voi hillitä ylipainon aiheuttamaa elimistön lievää tulehdusta. Sen sijaan ruokavalion laadulla ei ollut itsenäistä yhteyttä lievään tulehdukseen. Itä-Suomen yliopistossa käynnissä olevaan Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen perustuvat tulokset julkaistiin European Journal of Sport Science -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui tutkijoita Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista, Norjan liikuntatieteellisestä yliopistosta sekä brittiläisestä Cambridgen yliopistosta.

Pitkään kestävä lievä tulehdus altistaa muun muassa tyypin 2 diabetekselle ja sydän- ja verisuonitaudeille. Ylipaino ja lihavuus lisäävät lievää tulehdusta, mutta elintapojen roolista matala-asteisen tulehduksen hillitsemisessä lapsuudesta alkaen tiedetään vielä vähän.

– Tutkimuksessamme osoitettiin, että runsaammin reippaasti liikkuvilla ja vähemmän paikoillaan olevilla lapsilla oli terveempi matala-asteinen tulehduksen taso kuin vähemmän liikkuvilla lapsilla. Tulostemme perusteella kuitenkin näyttää siltä, että runsaan reippaan liikunnan ja vähäisen paikoillaanolon myönteiset vaikutukset matala-asteisen tulehdukseen selittyvät osin niiden positiivisilla vaikutuksilla kehon koostumukseen, sanoo dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa.

Tutkijat havaitsivat epäterveellisemmän tulehdusprofiilin erityisesti niillä lapsilla, joiden liikuntamäärät olivat vähäisimmät, ruokavalio epäterveellisin ja kehon rasvakudoksen määrä suurin.

– Tulostemme keskeinen sanoma on se, että liikunnan lisääminen ja paikoillaanolon vähentäminen ovat keskeisiä matala-asteisen tulehduksen ehkäisyssä lapsuudesta alkaen. Ne näyttäisivät olevan erityisen tärkeitä ylipainoisille lapsille, sanoo Eero Haapala.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 390:n iältään 6–8-vuotiaan lapsen liikunta-aktiivisuuden, paikoillaanolon, ruokavalion laadun, kehon rasvapitoisuuden määrän ja matala-asteisen tulehduksen välisiä yhteyksiä. Liikunta-aktiivisuutta ja paikoillaanoloa mitattiin yhdistetyllä syke- ja liikemittarilla ja kehon koostumusta DXA-laitteella. Lievää tulehdusta arvioitiin verinäytteistä mitattujen merkkiaineiden avulla.

Lue myös: