Eläinkunnan tuotteisiin painottuva ruokavalio on yhteydessä suurempaan kuolleisuuden riskiin, Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa saatiin selville. Havainnot on julkaistu American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.

Tutkimus vertasi runsaasti eläinperäistä proteiinia suhteessa kasvikunnan proteiiniin syöviä niihin, joilla kasvi- ja eläinkunnan tuotteista saatava proteiinimäärä oli ruokavaliossa tasapainoisempi. Tutkittavia seurattiin keskimäärin yli 20 vuoden ajan.

Aiemmissa tutkimuksissa on jo saatu viitteitä siitä, että runsas eläinproteiinin ja erityisesti prosessoidun lihan, kuten makkaran ja leikkeleiden kulutus on yhteydessä suurentuneeseen kuolleisuuden riskiin. Kokonaiskuva proteiinin ja eri proteiininlähteiden kulutuksen terveysvaikutuksista on kuitenkin ollut epäselv

Tuoreessa tutkimuksessa miehillä, joilla ruokavalion proteiininlähteet ovat pääosin eläinperäisiä, todettiin olevan 23 prosenttia suurempi riski kuolla seuranta-aikana verrattuna miehiin, joilla eläinproteiinin määrä suhteessa kasviproteiiniin oli kohtuullisin.

Erityisesti runsas lihankäyttö näytti haitalliselta. Henkilöillä, joiden ruokavaliossa oli yli 200 grammaa lihaa päivässä, oli 23 prosenttia suurempi riski kuolla seuranta-aikana kuin henkilöillä, joiden ruokavalion lihamäärä oli alle 100 grammaa päivässä.

Tutkittavien syömä liha oli pääasiassa punaista lihaa.