Pienten RSV-potilaiden (respiratory syncytial virus) määrä sairaalahoidossa on kasvanut marras-joulukuun ajan jyrkästi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Husin lastenosastoilla on ollut hoidossa enimmillään 39 lasta samanaikaisesti RS-viruksen vuoksi.

RSV-potilaita on nyt lähes viidesosa kaikista lapsipotilaista.

Infektiopotilaiden ja erityisesti RSV-potilaiden määrän kasvu näkyy päivystyksissä ja vuodeosastoilla. Suurimmassa riskissä vakavalle RS-virukselle ovat pienet alle 12 viikon ikäiset vauvat.

Husin lastenyksiköissä on yhteensä 216 vuodeosastopaikkaa, joista vajaan viidesosan vievät nyt RSV-potilaat. Lastenosastoilla on hoidossa vain yksittäisiä koronapotilaita.

“RSV-epidemia on tänä vuonna todella voimakas, eikä epidemia näytä vielä mitään taittumisen merkkejä. Paras tapa suojella vauvoja RS-virukselta on välttää paikkoja, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Huolellinen käsihygienia on myös tärkeää”, sanoo lasten infektiolääkäri Tea Nieminen tiedotteessa.

Vs. toimialajohtaja Eero Jokinen Husista kertoo tiedotteessa, että alueen sairaaloissa on tehty järjestelyjä, jotta kaikki RS-virusta sairastavat ja sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat saadaan hoidettua.

”Uudessa lastensairaalassa on avattu lisää potilaspaikkoja tehovalvontaosastolle ja vuodeosastolle sekä henkilökuntaa on koulutettu RSV-potilaiden hoitoon. RSV-potilaita hoidetaan myös Jorvin sairaalan ja Hyvinkään sairaalan lastenosastoilla. Henkilöstö on joustanut ja hoitanut potilasruuhkat erinomaisesti”, Jokinen sanoo.

Jos potilasmäärät vielä kasvavat, joudutaan leikkauksia siirtämään.

Alle 12 viikon ikäiset vauvat sairastavat eniten

RS-virus aiheuttaa tyypillisesti vastasyntyneille, imeväisille sekä pikkulapsille alempien hengitysteiden tulehduksen. Epidemian aikana RS-viruksen aiheuttamat hengitysvaikeudet ovat merkittävin sairaalahoidon syy lapsilla.

RS-virus leviää pisaratartuntana ja viruksen itämisaika on yleensä 4–5 päivää. Sairastunut henkilö erittää virusta noin viikon ajan ensimmäisten oireiden jälkeen. Oireisiin kuuluu hengityksen vaikeutuminen, joka voi esiintyä selkeänä vinkunana tai rohinana ja kohonneena hengitystaajuutena. Lapsella voi olla limaisuutta ja kuumetta, pienillä imeväisillä ainoana oireena voi olla hengityskatkot. Jälkitauteina voi ilmetä muun muassa korvatulehduksia.

Jos vanhempi epäilee vauvalla RSV-infektiota ja vauvalla on esimerkiksi hengitys- tai syömisvaikeuksia, tulee soittaa Päivystysapuun p. 116 117 (0 €) lisäohjeiden saamiseksi. Hätätapauksissa soitetaan hätänumeroon 112.