Rovaniemen ikäosaamiskeskus avautui lokakuun alussa, kun keskuksen uudet tilat valmistuivat. Osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea kotihoitoa ja vanhusten pärjäämistä kotona.

Tarkoitus on myös kehittää toimintamalli moniammatilliselle geriatriselle arvioinnille.

Kaupungin nykyisistä toiminnoista muistipoliklinikka ja kotikuntoutuksen tiimi siirtyivät myös ikäosaamiskeskuksen tiloihin.

– Meillä on missio, että ikäosaamiskeskuksesta tulisi vahva tuki kotihoitoon eli nimenomaan kotona asuville vanhuksille, sanoo vs. geriatrian ylilääkäri Kimmo Määttä.

Hän toivoo, että osaamiskeskuksen tuella vanhukset pystyisivät asumaan kotona paremmin ja pidempään.

Rovaniemen kaupunki haki keväällä geriatrian ylilääkäriä, mutta ketään ei palkattu vähäisen hakijamäärän vuoksi. Tarkoitus oli rekrytoida ikäosaamiskeskuksen toiminnalle kehittäjä, joka vastaisi myös toiminnan mukauttamisesta tulevassa sote-uudistuksessa.

Syksyllä tehtävään viransijaiseksi nimitetty Määttä aikoo jatkaa tehtävässä toistaiseksi. Hänen mukaansa moniammatillinen arviointi on vasta suunnittelun alla ja varsinaiset toimintatavat päättämättä.

Etäkonsultaatiot turvaavat pohjoisen palvelut

Ylilääkärin lisäksi lähetepoliklinikkana toimivassa osaamiskeskuksessa työskentelee geriatriaan erikoistuva lääkäri. Keskus järjestää muun muassa muistisairaiden ensitietopäiviä.

Tavoitteena on yhdessä kuntien ja Pohjois-Suomen kehittämiskeskuksen hankkeen kanssa kehittää malli, jolla muistisairauksien tutkimus ja hoito voidaan toteuttaa yhtenäisesti kaikissa alueen kunnissa.

Määtän mukaan myös potilaiden etäkonsultaatiot tulisivat tulevaisuudessa osaksi osaamiskeskuksen tehtäviä.

– Se on yksi tapa turvata palveluita. Nykyisen Lapin sairaanhoitopiirin eteläisimmästä kohdasta pohjoisimpaan kolkkaan on yhtä pitkä matka kuin Helsinki-Vantaan lentoasemalta Ouluun. Ei voida kuvitella, että kaikki vastaanottotyö voisi tapahtua vain yhdessä paikassa.