Lastensuojelun viranomaisrekisterin luominen on pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on yhtenäistää koko Suomen toimintatavat lastensuojelun osalta sekä luoda kaikille lapsille tasa-arvoinen asema heidän asuinkunnastaan riippumatta.

Tällä hetkellä lastensuojelun asiakasohjauksen toimintatavat, prosessit ja kilpailutuskäytännöt Suomessa ovat pirstaloituneet. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että sijoitettava lapsi voi olla kotikuntansa perusteella eriarvoisessa asemassa, kun hänelle haetaan tarpeita vastaavaa lastensuojelulain mukaista sijoituspaikkaa.

Lastensuojelun ympärivuorokautista palvelua tarjoavien yksiköiden viranomaisrekisteri (Lasteri) on osa Keusoten rakenneuudistushanketta.

– Tällaisen yhteistyön aloittaminen on ollut strateginen tavoitteemme. Keusoten kanssa tehtävän yhteistyön myötä pääsemme taas näyttämään, että sosiaali- ja terveysalalle on mahdollista luoda helppokäyttöisiä ja työtä helpottavia digitaalisia palveluita, Robu Oy:n toimitusjohtaja Ville Nordberg toteaa tiedotteessa.

Uudelle rekisterille on asetettu selvät tavoitteet. Sosiaalialalla halutaan saada käyttöön koko Suomen tarpeisiin vastaava ja tietoon pohjautuva ratkaisu, joka tukee palvelujen järjestämistä ja kehittämistä.

Lisäksi halutaan tunnistaa ja ottaa käyttöön pilotoitavan rekisterin tuomia uudenlaisia toiminnallisia mahdollisuuksia, jotka auttavat palvelujen ohjauksessa ja valvonnassa.

– Lähdemme mielellämme uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä tästäkin näkökulmasta. Meillä henkilökunta on todella innoissaan tästä uudesta kumppanuudesta. Toki kyse on ensimmäisestä laajasta sosiaalihuollon projektistamme, mutta mahdollisuus osaltamme vaikuttaa vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja heidän perheidensä tilanteeseen tekee tästä vielä erityisen motivoivaa, Nordberg toteaa.