Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä toteutettu pilottihanke osoitti, että terveydenhuollon nykyisessä tarttuvien tautien hallinnassa on runsaasti kehitettävää.

Pilotissa tarkasteltiin geneeristä toimintamallia riippumatta jäljityssovelluksista tai jäljitysprosessiin liittyvistä tietojärjestelmistä.

Pilotin yhteydessä testattiin muun muassa robottipuheluiden toimivuutta koronajäljitykseen liittyvässä asiakasviestinnässä.

Otanta oli pieni, noin 20 testaajaa. Heistä suurin osa koki, että pilotin jälkeen heidän suhtautumisensa robottipuhelua kohtaan muuttui myönteisemmäksi. Suurin osa testaajista piti robottipuhelun kautta saatua tietoa ja ohjeistusta riittävänä.

Pilottihankkeen perusteella kehityskohteita havaittiin muun muassa tiedonkulussa, testitulosten viestinnässä asiakkaille, jäljityssovelluksen tuottaman tiedon hyödyntämisessä sekä tilannekuvan muodostamisessa.

Hankkeen käynnistäjä on Sitra. Toteutuksessa oli mukana ICT-yhtiö 2M-IT Oy.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.