Arviolta 20 prosenttia sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä olisi jo nyt mahdollista korvata robottien tekemällä työllä. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n arvio julkaistiin jo vuonna 2016, mutta edelleen terveydenhuollon haasteiden ratkomiseen liittyvistä keskusteluista puuttuu usein teknologianäkökulma.

Hyödyntämällä enemmän robotiikkaa ja teknologiaa, jokaiseen sairaanhoitajien ja lähihoitajien tekemään työviikkoon mahtuisi ainakin yhden työpäivän verran lisää välitöntä potilastyötä. Samalla hoitajien työtaakka kevenee.

– Suomesta ei löydy yhtään kuntaa, jolla olisi varaa olla pohtimatta terveyden tulevaisuutta. Kunnissa on tehtävä päätöksiä, jotka ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan sen perustehtävän toteuttamiseen: terveyshyödyn ja hyvinvoinnin tuottamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden tuottamisen pitäisi olla tavoite, johon investoidaan ja jonka vaikuttavuutta sekä hyötyä seurataan ja lasketaan. Tämä on mahdollista toteuttaa vaikuttavasti ja taloudellisesti järkevästi, sanoo Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik yhdistyksen tiedotteessa.

Terveysteknologia on jo nyt läsnä kaikkialla terveydenhuollossa. Se tulisikin kunnissa nähdä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä keventävänä investointina.

Investoinnit maksavat itsensä takaisin ja lisäävät hoitotyön ja kuntoutuksen mielekkyyttä. Samalla hyötyvät potilaat.

– Hoito- ja kuntoutustyön perusta on ihmisten kohtaaminen. Esimerkiksi fyysisesti raskaita työtehtäviä, kuten potilaiden siirtelyä, on mahdollista keventää erilaisia nostimia ja muita apuvälineitä käyttämällä. Kaikki työn kuormitusta keventävä ja potilaiden kohtaamiseen aikaa vapauttava terveysteknologia ei siis sisällä robotiikkaa, sanoo Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa -hankkeen johtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Sailab – MedTech Finland ry järjestää yhteistyössä Tehyn kanssa verkkokoulutuksia, joissa jaetaan tietoa siitä, kuinka jo olemassa olevilla ratkaisuilla voidaan parantaa terveydenhuoltoa. Koulutukset ovat osa Terveysteknologia hoitotyössä ja kuntoutuksessa -hanketta. Hanke edistää terveysteknologian käyttöä hoitotyössä ja kuntoutuksessa työn kuormittavuuden purkamiseksi ja innovaatioiden varmemmaksi hyödyntämiseksi. Hanke myös lisää ymmärrystä ja tietoa ammattilaisten osaamis- ja koulutustarpeista.