Päivitetty kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositus tiukensi verenpaineen vähimmäishoitotavoitteen alle 130/80 mmHg:aan ihmisillä, joiden tautiriski on suuri.

Tähän ryhmään kuuluvat potilaat, joilla on jo sydän- ja verisuonisairaus, tai oireettomat henkilöt, joiden riski Finriski-laskurilla on yli 10 prosenttia.

Muilla tavoite on edelleen alle 140/90 mmHg .

Kohonneeseen verenpaineeseen voi jokainen pyrkiä vaikuttamaan omilla elintapavalinnoillaan: vähentämällä suolan saantia, runsasta alkoholin käyttöä ja ylipainoa sekä lisäämällä liikuntaa.

Käypä hoito -suosituksen päivityksessä todetaan, että hoitotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan lääkkeettömän hoidon ja useimmiten myös eri tavoilla vaikuttavien verenpainelääkkeiden yhdistelmähoitoa.

Lääkevalinnat eivät aina vastaa näyttöön perustuvaa tietoa. Hoitotavoitetta pitäisi tautiriskin kannalta tarkistaa aina hoitoseurantojen ja reseptien uusimisten yhteydessä.

– Sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten on syytä tietää, että terveydenhuollossa mitattua verenpainetta 120/80 mmHg vastaa kotitaso 120/80 mmHg, mutta verenpainetta 140/90 mmHg vastaa kotitaso 135/85 ja verenpainetta 160/100 vastaa kotitaso 145/90. Tällä verenpainetasolla sydäninfarktin ja aivohalvauksen tautiriski on jo viisin-kuusinkertainen verrattuna painetasoon 120/80, sanoo Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, LKT, tutkimusprofessori, sisätautien erikoislääkäri Antti Jula tiedotteessa.

Suositus myös antaa ohjeet oikeaan kotimittaukseen. Terveydenhuollon ammattilaisille on vinkkejä siitä, miten kohonneen verenpaineen taustalla olevia tekijöitä, esimerkiksi alkoholinkäyttöä, arvioidaan.

Jula korostaa, että lääkereseptejä ei saisi uusia ilman hoidon vaikuttavuuden arviointia.

Aikuisista suomalaista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine, ja vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla eli alle 120/80 mmHg.

Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainelääkkeitä, ja heistä vain noin 40 prosentilla verenpaine on hoitotavoitteessa.

– Tämä on huolestuttava tilanne, johon on terveydenhuollossa kiinnitettävä huomiota. Kohonnut verenpaine on merkittävä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä, jonka ehkäisy ja lääkkeetön hoito eivät ole meillä kohdallaan, Jula sanoo.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.