Itä-Suomen yliopistossa huomenna perjantaina tarkastettava ympäristötieteen alan väitös osoittaa, että jo tupakointi raskauden alkuvaiheessa vaikuttaa varsin selvästi sikiön kehitykseen.

MSc Isabell Rumrich osoittaa tutkimuksessaan, että tupakointi ensimmäisellä raskauskolmanneksella kohotti lapsen alhaisen syntymäpainon, lyhyen syntymäpituuden ja pienempien aivojen koon riskiä.

Rumrich tutki asiaa rekisterianalyysillä, jossa oli mukana 1,4 miljoonaa vastasyntynyttä vuosilta 1991–2016.

Kehon mittasuhteiden analyysissä vauvan pituuden ja aivojen koon pieneneminen oli voimakkaampaa kuin painon aleneminen. Kehon suhteiden muutokset painottavat varhaisen raskauden merkitystä erityisesti aivojen kehitykselle.

Vaikutukset näkyivät selkeästi myös niiden äitien raskauksissa, jotka lopettivat tupakoinnin raskauden edetessä. Mahdollisuus korjata varhaisraskauden aikana syntyneitä vahinkoja myöhemmin on siis rajallinen.

Tutkimuksessa käytetty ketjutettu riskimalli osoitti, että kehitysaikainen altistuminen selittää osan aiemmin kohdentamattomasta tautitaakasta. Raskausajan tupakoinnin on todettu muun muassa kohottavan keskosten, alhaisen syntymäpainon ja lapsuusajan ylipainon riskejä.

Näiden tekijöiden tiedetään myös kohottavan niille altistuneen lapsen riskiä sairastua myöhemmin elämässään kroonisiin sairauksiin.

Työ sisälsi kirjallisuuskatsauksen, jossa liitettiin raskausajan tupakointi ja nämä kolme riskitekijää (keskosuus, alhainen syntymäpaino ja lapsuusajan ylipaino) muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin sekä hengityselinsairauksiin, autismiin ja masennukseen.

Tutkimuksen mukaan kolmen riskitekijän ja raskausajan tupakoinnin vuoksi menetettiin vuonna 2017 Suomessa noin 34 000 tervettä elinvuotta, niistä noin 1 200 johtuen raskaudenaikaisesta tupakoinnista.

Rumrichin tutkimuksessa selvisi, että vuosien 1991 ja 2015 välillä 213 000 suomalaislapsen äidit tupakoivat raskauden aikana.

Koko raskauden ajan tupakoiden äitien määrä kuitenkin laski vuosien varrella. Vuonna 1991 heitä oli 10 000, mutta vuonna 2016 enää 3 800.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.