Rintasyöpätutkimuksessa on saatu poikkeuksellisia tuloksia.

Ribosiklibin ja letrotsolin yhdistelmä saavutti tärkeimmän toissijaisen päätetapahtumansa kokonaiselossaoloajassa, ja osoitti tilastollisesti ja kliinisesti merkittävää parannusta eloonjäämisessä (mediaani 63.9 vs. 51.4 kuukautta; HR=0.76; 95% CI: 0.63-0.93; p=0.004)

Analyysissä selvisi, että yli 6,5 vuoden mediaanin seuranta-ajan jälkeen kokonaiselossaoloajan mediaanin parannus oli yli 1 vuotta.

Kyseessä on pisin seuranta-aika missään CDK4/6-estäjän tutkimuksessa tähän päivään mennessä.

Nyt näemme, että aikaisemmin tautivapaan elinajan hyöty siirtyy suoraan kokonaiselinaikahyödyksi.

Monaleesa-2:ssa osoitettiin, että 5 vuoden jälkeen potilailla, joita hoidettiin ribosiklibin ja letrotsolin yhdistelmällä oli yli 50 prosentin mahdollisuus elossapysymiseen (52.3% vs. 43.9%; 95% CI:46.5-57.7 vs. 38.3-49.4).

”Tutkimustulokset merkitsevät ensimmäistä kertaa varmistusta sille, että CDK4/6-inhibiittorit pidentävät potilaiden elinaikaa levinneessä rintasyövässä, eivätkä pelkästään siirrä seuraavan hoidon aloitusta”, sanoo osastonylilääkäri Minna Tanner Taysista tiedotteessa.

”Tässä tautiryhmässä ei ole todettu merkittävää elinajanodotteen pidentymistä 20–30 vuoteen, joten tulos on rintasyöpätutkimuksessa poikkeuksellinen. Nyt näemme, että aikaisemmin tautivapaan elinajan hyöty siirtyy suoraan kokonaiselinaikahyödyksi.”

Monaleesa-2-tutkimuksessa todettiin ribosiklibilla 12 kuukauden viivästys kemoterapian aloitukseen (mediaani 50.6 vs. 38.9 kuukautta; HR=0.74; 95 % CI: 0.61–0.91) verrattuna vain letrotsolia saaneisiin potilaisiin.

Tällä pidemmällä seuranta-ajalla ei havaittu uusia turvallisuustietoja. Haittavaikutukset olivat yhteneväisiä aikaisemmin raportoitujen vaiheen III tutkimuksen tulosten kanssa ribosiklibista.

MONALEESA-2-tutkimuksessa ensisijainen päätetapahtuma, etenemisvapaa eloonjäämisaika (PFS) saavutettiin alkuperäisessä analyysissä [mediaani PFS; 95 % CI (19.3 kuukautta – ei saavutettu) vs. 14.7 kuukautta (13.0 - 16.5 kuukautta); HR=0.556; p=0.00000329].

Nämä uudet tulokset kokonaiselossaoloajasta tarkoittavat kolmatta tilastollisesti ja kliinisesti merkittävää ribosiklibin aikaansaamaa parannusta selviytymiseen MONALEESA-ohjelmassa. Novartis toimittaa tutkimustiedot kansainvälisille terveysviranomaisille pakkausmerkintöjen tueksi.

Lääkeyhtiö Novartis julkaisi tutkimustulokset Euroopan lääketieteellisen onkologian seuran (ESMO) kongressissa ja ne perustuvat abstraktiin (#LBA17). Lopullisia tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu.

Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä.

Sen leviäminen todetaan yleensä vuosia rintasyöpään sairastumisen jälkeen.

Levinnyt rintasyöpä on yleisnimi useammalle eri syöpätyypille. Näitä ovat luminaaliset A-syövät, luminaaliset B-syövät, joihin HER2-negatiiviset kuuluvat, HER2-positiiviset syövät sekä kolmoisnegatiiviset rintasyövät.

Levinnyttä rintasyöpää ei nykyhoitojen avulla pystytä pysyvästi parantamaan. Hoidon tavoitteena on hidastaa syövän etenemistä ja pidentää elinaikaa, vähentää sairauden aiheuttamia oireita ja kohentaa tai ylläpitää elämänlaatua.

Syövän hoito määräytyy muun muassa alatyypin ja biologisten ominaisuuksien perusteella. Levinneen hormonipositiivisen rintasyövän hoitoon käytetään usein hormonihoitoa ja solunsalpaajahoitoa, jos hormonihoito ei tehoa tai tauti etenee sisäelimiin. HER2-positiivisen syövän hoitoon voidaan käyttää HER2-vasta-ainehoitoa yhdessä solunsalpaajien tai hormonihoidon kanssa. Levinneen hormoninegatiivisen ja kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon käytetään yleensä solunsalpaajahoitoa.

LUE SEURAAVAKSI: