Vanhuuteen liittyvän haurastumisen riski on pienempi naisilla, jotka saavat ruokavaliostaan riittävästi proteiinia, osoittaa tuore tutkimus. Riittävä määrä on pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaisesti 1,1 grammaa proteiinia painokiloa kohden päivässä.

Tulosten mukaan naisilla, joilla proteiinin saanti oli suositusten mukainen eli vähintään 1,1 g painokiloa kohti, oli muita pienempi haurastumisen ja sen esiasteen vaara.

– Riittävä proteiinin saanti on tärkeä osa ikääntyneiden terveellistä ravitsemusta. Se auttaa lihaskunnon ylläpitämisessä, ja voi näiden tulosten mukaan myös estää haurastumista, Itä-Suomen yliopiston lehtori Arja Erkkilä toteaa tiedotteessa.

Suositeltava 1,1 g proteiinia painokiloa kohti tarkoittaa 70 kilon painoiselle henkilölle vähintään 80 grammaa proteiinia päivässä. Annoksessa broilerin rintafilettä on noin 25 grammaa, yhdessä kananmunassa 7 grammaa ja kahdessa viipaleessa täysjyväleipää 6 grammaa proteiinia.

Vanhuuden haurastumiseen ja raihnaisuuteen liittyy suurentunut riski liikuntakyvyn rajoittumiseen, kaatumisiin, murtumiin, sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Haurastumisen taustalla voi olla virheravitsemus, mikä tarkoittaa epätasapainoista ravintoaineiden saantia.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida proteiinin saannin yhteyttä haurastumiseen ikääntyneillä naisilla. Siihen osallistui 440 naista kuopiolaisesta OSTPRE-FPS-tutkimuksesta. Osallistujien ikä oli 65–72 vuotta. Ruokavaliota ja ravintoaineiden saantia selvitettiin aluksi kolmen päivän ruokapäiväkirjanpidon avulla. Haurastumista mitattiin kolme vuotta myöhemmin.

Haurastumisen osa-alueita ovat heikko käden puristusvoima, hidas kävelyvauhti, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja väsymys, jota mitattiin tyytymättömyydellä elämään. Naiset, joilla oli vähintään kolme näistä piirteistä, luokiteltiin haurastuneiksi, ja yksi tai kaksi piirrettä katsottiin haurastumisen esiasteeksi.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan OSTPRE-FPS-tutkimuksesta saadut tulokset julkaistiin European Journal of Nutrition -lehdessä.