Riittääkö Roosa nauhan tuotolle käyttäjiä?

Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjan tuotto on yltämässä tänä vuonna jälleen uuteen ennätykseen.

Tarkka kokonaissumma ei vielä ole selvillä, mutta muun muassa yhteistyökumppaneiden kautta kerätty potti sekä menestyksekäs Posse-ilta näyttävät siivittäneen keräystä. Lisäksi itse nauhoja myytiin ennätysmäärä, 350 000, kun viime vuonna niitä myytiin 300 000 kappaletta.

Vuonna 2016 kampanja tuotti noin 1,8 miljoonaa euroa suomalaiselle rintasyöpätutkimukselle.

Löytyykö Suomesta käyttökohteita kaikelle Roosa nauha -rahalle, Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen?

– Meillä on vahva näkemys siitä, että rintasyöpätutkimukselle ja muuhun syöpätutkimukseen tarvitaan vielä lisää rahoitusta.

Olemme nostaneet annettujen tutkimusapurahojen kokonaissummaa vuosittain. Kaksi vuotta sitten jaoimme 4 miljoonaa, viime vuonna 5,5 miljoonaa ja tänä vuonna 6,5 miljoonaa.

Suomessa on erittäin vahvaa syöpätutkimusta niin kliinisessä perus- kuin epidemiologisessa tutkimuksessakin, ja saamme vuosittain korkeatasoisia hakemuksia. Myös uutta tutkijasukupolvea on tulossa: suomalaiset huippututkijat onnistuvat houkuttelemaan tutkimusryhmiinsä innovatiivisia nuoria tutkijoita.

Pidättäydytäänkö rahan jakamisessa vain rintasyövän tutkimuksessa?

– Roosa nauha -vetoomuksen kärki on rintasyövän tutkimuksessa. Olemme myös rahoittaneet muiden naisten syöpien tutkimusta. Tänä vuonna Suomen Akatemian ja Syöpäsäätiön yhteinen munasarjasyövän hoitoon liittyvä tutkimushanke sai pääosan rahoituksestaan Roosa nauha -tuotoista.

Pääpaino pysyy rintasyövän tutkimuksessa, mutta myös muihin naisten syöpiin voimme jakaa jatkossa isompia apurahoja.

Yleisemmin muiden syöpien tutkimukseen Roosa nauha -keräyksen tuottojen käyttäminen ei ole ainakaan tällä hetkellä näköpiirissä. Se vaatisi lahjoitusvetoomuksen muuttamista.

Voiko käydä niin, että yhden ison kampanjan vuoksi muut syöpäkeräykset eivät Suomessa menesty?

– Asia on monimuotoinen. Roosa nauha on vahva brändi, ja sitä on tietoisesti kehitetty. Yhteen vuoteen ei kuitenkaan mahdu montakaan isoa syöpäkeräyskampanjaa.

Meillä on valmisteilla kahden ison keräyksen malli. Tarkoituksemme on Roosa nauha -keräyksen lisäksi järjestää keväällä toinen, yleisempi syöpäkeräys.