THL:n ennakkotietojen mukaan Suomessa syntyi vuonna 2019 45 297 lasta, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Kuudessa sairaalassa synnytysten määrä jäi alle tuhanteen. Tuhat synnytystä on STM:n vuonna 2015 asettama raja synnytystoiminnalle.

Keskimäärin yhdessä synnytyssairaalassa oli 1 887 synnytystä. Vuonna 2019 synnytyssairaaloita oli 23, eikä yhtään synnytyssairaalaa lakkautettu.

Reilu kolmannes lapsista Suomessa syntyi jossakin Husin sairaaloista (Hyks, Hyvinkään ja Lohjan sairaalat) ja 28 prosenttia Hyksin sairaaloissa (Naistenklinikka ja Jorvin sairaala).

Sairaaloiden koot vaihtelevat huomattavasti. Eniten synnytyksiä oli Helsingin yliopistollisen sairaalan Naistenklinikalla, jossa oli lähes 8 500 synnytystä eli 19 prosenttia kaikista synnytyksistä.

Pienimmät synnytyssairaalat ovat Maarianhaminassa Ahvenanmaalla (252 synnytystä), Kemissä Länsi-Pohjassa (422 synnytystä) ja Kajaanissa Kainuussa (567 synnytystä).

Tilasto. Synnytysten määrä vuonna 2019. Kuva: THL

Synnytysten määrä väheni vuonna 2019 valtaosassa sairaaloissa, mutta nousi hieman Jorvin sairaalassa, Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Lapin keskussairaalassa, Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa, Kainuun keskussairaalassa ja Lohjan sairaalassa.

Keisarileikkausten osuus kaikista synnytyksistä jatkoi ennakkotietojen mukaan kasvuaan vuonna 2019 ja osuus oli korkein Suomessa tilastoitu. Vuodesta 2018 keisarileikkausten osuus kasvoi 16,8 prosentista 17,4 prosenttiin. Kasvu oli suurempaa alle tuhannen synnytyksen sairaaloissa (15,4 %–16,8 %) ja yliopistosairaaloissa (16,6 %–17,4 %) kuin yli tuhannen synnytyksen keskus- ja aluesairaaloissa (17,3 %–17,6 %).

Vanhimmat synnyttäjät olivat Hyksin Naistenklinikalla ja nuorimmat synnyttäjät olivat Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa. Hyksin Naistenklinikalla oli myös eniten ensisynnyttäjiä, noin joka toinen oli ensisynnyttäjä (49 prosenttia). Vähiten ensisynnyttäjiä oli Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa (31 prosenttia).

THL:n syntyneiden lasten rekisteriin ilmoitetaan kaikki Suomen synnytykset, kun taas Tilastokeskuksen väestötilastoissa on tiedot kaikista Suomen kansalaisten ja maassa pysyvästi asuvien elävänä syntyneistä lapsista.

Syntyneiden lasten ennakkotilastoista tiedotti THL.