Eri ministeriöt esittävät valmisteilla olevalle koronapassille useita mahdollisia käyttökohteita, joita alustavan arvion mukaan voisivat olla tapahtumat, yleisötilaisuudet, liikuntapaikat ja eräät kulttuuritilat, harrastukset ja rakennustyömaat.

Siihen, että koronapassi olisi edellytyksenä ravintolaan pääsylle, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) suhtautuu nihkeästi. Asiasta uutisoi Uutissuomalainen.

TEM muistuttaa, että ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamista koskee erityissääntely.

”Tarpeettoman monimutkaisen passijärjestelmän luomista tulisi välttää toimialalla, jonka toiminta ei perustu esimerkiksi lipunmyyntiin”, ministeriön kirjeessä sanotaan.

Ministeriö harkitsisi asiaa sitten, jos koronatilanne pahenee uudelleen huomattavasti. Esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa ravintoloiden aukiolo on pyritty varmistamaan koronapassilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö listaa koronapassin mahdollisiksi käyttökohteiksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan yleisötilaisuudet, liikuntapaikat, museot ja kirjastot sekä harrastustoiminnan. Ympäristöministeriön mukaan rakennusalalla toivotaan mahdollisuutta ottaa koronapassi käyttöön rakennustyömailla.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan sen hallinnonalalta koronapassille on vaikeaa löytää käyttökohteita muun muassa perusoikeuksien takia.

Neljä ministeriötä on toimittanut näkemyksensä koronapassin käyttökohteista sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). STM:n työryhmällä on aikaa valmistella passin lainsäädäntöä syyskuun loppuun.

Koronapassilla tarkoitetaan virallista todistetta saaduista koronarokotuksista, tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista. Passin käyttöönotolla voitaisiin lieventää rajoituksia tai välttää uudet, tiukemmat rajoitukset.

LUE SEURAAVAKSI: