Kehon rasvaprosentin pieneneminen vaikuttaa paljon voimakkaammin sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskiin kuin lihaskunnon parantuminen, ilmenee tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Kehon rasvan määrän muutoksen on tiedetty vaikuttavan useiden kansantautien riskitekijöiden tasoihin, kuten kolesteroliin. Tutkijoiden on kuitenkin ollut hankala erottaa toisistaan kehon koostumuksessa samanaikaisesti tapahtuvat rasvaprosentin ja lihaskunnon muutokset.

Siksi on ollut vaikea sanoa, kummalla on esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn kannalta suurempi merkitys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Oulun yliopiston tutkijat tarkastelivat tutkimuksessa sitä, millainen itsenäinen vaikutus kansantautien riskitekijöihin on lihaskunnon ja rasvaprosentin muutoksella.

Tutkijat seurasivat Sodankylän Jääkäriprikaatin alokkaita palvelusjakson ajan. Muutoksia tarkasteltaessa huomioon otettiin tutkittavan ikä, palveluskauden pituus, paino tutkimuksen alussa, tupakointi, palveluun astumisen vuodenaika ja tutkittavan metaboliitin taso, rasvaprosentti ja lihaskunnon taso tutkimuksen alussa.

Tutkittavilla näkyi kehon rasvaprosentin muutos paljon lihaskunnon muutosta laaja-alaisemmin.

Rasvaprosentin lasku seurannan aikana oli yhteydessä muun muassa pienentyneeseen pahan LDL-kolesterolin ja suurentuneeseen hyvän HDL-kolesterolin määrään.

Lähes kaikki kohonneen lihaskunnon aikaansaamat positiiviset muutokset kehon aineenvaihduntatuotteiden tasoissa selittyivät samanaikaisella rasvaprosentin pienentymisellä.

– Tuloksiemme pohjalta voimme todeta, että sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen välttämiseksi on syytä keskittyä kehon rasvan määrän pitämiseen terveen rajoissa. Lihaskunnolla ja liikunnalla sinällään on paljon muita terveyden kannalta tärkeitä tehtäviä, tutkimuksesta vastannut THL:n tutkimusprofessori Markus Perola toteaa tiedotteessa.

Tutkimustulosten yleistämiseksi väestötasolle rasvaprosentin muutoksen vaikutusta aineenvaihdunnan tuotteiden tasoihin tutkittiin myös Finriski-tutkimuksessa. Siinä kaikki Sodankylän aineiston rasvaprosenttitulokset toistuivat, joskin vaikutukset olivat väestöaineistossa vahvempia.