Ranskalainen maanviljelijä Paul Francois voitti kanteensa kemikaali- ja lääkejätti Bayeria vastaan Ranskan korkeimmassa vetoomustuomioistuimessa, kerrotaan kansainvälisten uutistoimistojen (Reuters, AFP) uutisissa. Francois’n mukaan rikkaruohojen torjunta-aine alakloori on aiheuttanut hänelle neurologisia ongelmia, kuten muistinmenetystä, päänsärkyä ja pyörtymisiä.

Alakooria valmisti ja myi amerikkalainen maatalouskemikaaliyhtiö Monsanto tuotenimellä Lasso. Vuonna 2018 saksalainen Bayer osti Monsanton, ja oikeustapaus siirtyi sille. Viime vuonna Bayerin liikevaihto oli 44 miljardia euroa.

Francois jätti kanteen jo vuonna 2007 keväällä 2004 sattuneen altistuksen takia. Hän on vaatinut vähintään yhden miljoonan euron korvauksia. Ranskan korkein vetoomusoikeus ei kuitenkaan päättänyt korvausten suuruudesta, vaan palautti tämän seikan alempien oikeusasteiden ratkaistavaksi.

Kysymyksen siitä, miten vaarallista alakloori itsessään on, oikeus sivuutti, mutta oikeuden päätöksen mukaan torjunta-aineen vaarallisuudesta ei ollut varoitettu riittävästi.

Alakloori, varsinaiselta kemialliselta nimeltään 2-kloori-N-(2,6-dietyylifenyyli)-N-(metoksimetyyli)asetamidi, kiellettiin Ranskassa 2007. Ensimmäisenä maana sen kielsi Kanada jo 1985. EU:n torjunta-ainetietokannan mukaan alakloorin käyttöä ei sallita EU-alueella nykyisin lainkaan.

Lakitapauksissa, jotka Bayer sai kannettavakseen Monsanto-kaupan myötä, Francois’n tapaus on pisara meressä. Kesäkuun 2020 lopussa yhtiö sopi 11 miljardin euron korvauksista yhdysvaltalaisessa joukkokanteessa, joka koskee Monsanton torjunta-aine Roundupia eli glyfosaattia.

Toisin kuin alakloorin vaarallisuus, glyfosaatin vaarallisuus ei ole millään tavoin selvää. Aine on sallittu sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa, mutta Bayer päätyi sopuratkaisuun päästäkseen tapauksesta eroon.