Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä on julkaissut listan kovia toimia.

Lista näyttää pitkälti samalta kuin Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän lista keskiviikolta.

– Koordinaatioryhmä suosittelee, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon, pääkaupunkiseudun ryhmän tiedotteessa muu muassa todetaan.

Voit lukea kaikki toimet jutun lopusta sanasta sanaan.

Aluehallintoviraston (avi) mukaan sen toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Avi kuitenkin toteaa, että sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet yksityistilaisuuksien järjestämisestä suosituksia, joita jokaisen on syytä noudattaa.

– Tilanne on erittäin vakava, sanoi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa.

Mäkijärvi kävi tiedotustilaisuudessa läpi alueen koronalukuja. Potilaat ovat nyt iäkkäämpiä kuin alkusyksystä, ja monilla on jokin perussairaus. Ilmaantuvuusluku on Helsingissä jo yli 200.

– Nämä ovat korkeita lukuja, Mäkijärvi sanoi.

– Hus ennustaa, että potilasmäärät tulevat kasvamaan seuraavat kolme–neljä viikkoa.

Mäkijärvi kertoi, että tämän hetken tiedon mukaan sairaalahoitoon on joutumassa 1 700 sairastuneesta 107 ihmistä ja tehohoitoon 22 ihmistä. Mäkijärven mukaan Hus ei ole täysin varma, pystyykö se hoitamaan kaikki potilaat ilman valmiuslain suomia lakipykäliä.

Mäkijärven mukaan suositusten logiikan perusteella nyt kannattaisi välttää matkustamista pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. Hänen mukaansa nyt kaikkien täytyy tehdä uhrauksia. Hän uskoo, että kevään tasoinen kontaktien vähentäminen ja liikkumisen rajoittaminen riittäisi taltuttamaan epidemian.

– Siihen meidän täytyy nyt kyetä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) totesi, että toimista on päätetty yhdessä kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Hän myönsi, että toimenpiteet ovat rajuja. Myös Mäkijärvi kuvasi toimia rajuiksi.

Vapaavuoren mukaan kaupungit ottavat nyt käyttöön täysimääräisesti kaikki toimet, jotka ovat kaupunkien toimivallassa lukuun ottamatta peruskoulun siirtämistä etäopetukseen. Pormestari huomautti, että kaupungeilla ei ole valtuuksia määrätä yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja toimia, mutta kaupungit vetoavat yksityisiin toimijoihin, jotta ne toimisivat näin.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen ottaa käyttöön koordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset. Valmistelu on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen.

– Tartuntoja ilmenee tällä hetkellä erityisesti kodeissa ja lähipiirin sosiaalisissa kontakteissa, yksityisissä juhlissa ja tilaisuuksissa, työpaikoilla sekä harrastuksissa. Koska alle puolet tartuntojen lähteistä voidaan tällä hetkellä jäljittää, on tarpeen rajoittaa sosiaalisia kontakteja laajemmin täsmätoimien lisäksi. Kolme viikkoa kestävän tiukennettujen rajoitusten ja suositusten ajan toivotaan pysäyttävän epidemian leviämisen alueella. Jos näin ei käy, rajoituksia ja suosituksia ollaan valmiita jatkamaan, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotteessa todetaan.

Kaikki organisoitu harrastustoiminta, myös lasten osalta, keskeytetään sisätiloissa. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään myös ulkona, mutta alle 20-vuotiaille se on edelleen sallittua.

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan torstaina uusista suosituksista ja rajoituksista. Linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa.

Näin ryhmä kertoi toimista sanasta sanaan tiedotteessa:

Harrastustoiminta

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä lisätään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.–20.12.2020.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Rajaukset ovat voimassa 30.11.–18.12.2020. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koordinaatioryhmä suosittelee, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 30.11.–20.12.2020.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta keskeytetään. Myös Korkeasaaren eläintarha sulkeutuu.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit määrittelevät välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki.

Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu:

• Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona.

• Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla.

• Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.

• Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.

• Asioinnissa on velvoite käyttää maskia.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.–20.12.2020.

Toisen asteen opetus

Toisen asteen koulutus (lukiot, ammatilliset oppilaitokset) siirtyy etäopetukseen. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Etäopetukseen siirrytään uuden arviointijakson alkaessa 3.12.2020 ja etäopetus jatkuu 31.12.2020 saakka.