Britanniassa tutkijat varoittavat, että hallituksen suunnitelma koronarajoitteiden purkamisesta tulee todennäköisesti nostamaan sairaalahoitoon joutuneiden ja kuolleiden määrää. Asiasta uutisoi The BMJ.

Kolmen yliopiston tekemiin mallinnuksiin perustuen asiantuntijat ovat arvioineet, että esimerkiksi kampaamoiden, kauppojen ja kuntosalien avaaminen tuskin nostaa potilaiden määrää niin paljon, että terveydenhuolto kuormittuu, mutta toukokuulle suunnitellut elokuvateatterien, konserttipaikkojen ja teattereiden avaamiset, sekä kaikkien rajoitusten purkaminen kesäkuussa tulee näkymään merkittävänä tapausten määrän lisääntymisenä. Rajoitusten purun vaikutuksia pidetään mallinnusten perusteella ”todennäköisinä”.

Sen sijaan tutkijat toteavat, että on hyvin epävarmaa milloin ja millä voimakkuudella koronan kolmas aalto Britanniaan saapuu. Useimmissa mallinnuksissa odotetaan, että kolmas aalto tulee kesän tai syksyn aikana, mutta jää lievemmäksi kuin tammikuun toinen aalto. Pessimistisimmissä ennustuksissa sairaalapotilaiden ja kuolleiden määrä olisi kuitenkin kolmannessa aallossa samalla tasolla kuin pahimpina aikoina talvella.

Tutkijoiden mallinnuksissa lähdettiin siitä, että rajoitteiden purkamisen jälkeen virus alkaa taas levitä nopeammin. Erot mallinnusten välillä syntyivät siitä, kuinka paljon rokotteiden uskotaan hidastavan leviämistä. Lontoon yliopiston School of Hygiene and Tropical Medicine -tiedekunnan tutkijoiden mallinnuksessa Astra Zenecan rokotteen laskettiin vähentävän tartuntoja vain 31 prosentilla. Lontoon Imperial Collegen ja Warwickin yliopiston tutkimusryhmissä puolestaan ajateltiin, että rokote vähentää tartuntoja 50-75 prosentilla.

Warwickin yliopiston mallinnus ennustaa, että suurin osa kuolemista ja sairaalahoidon tarpeesta koskisi kolmannessa aallossa ihmisiä, jotka olivat saaneet kaksi rokoteannosta, siinäkin tapauksessa, että rokotteen antama suoja ei heikkene ajan tai varianttien takia. Koska rokotetta on käytetty suurissa määrin juuri korkean tautiriskin väestössä, epäonnistumiset immuniteetin saavuttamisessa tulevat jatkossakin näkymään näiden ihmisten sairastumisena.

Tarttuvuutta kuvaava R-luku on Britanniassa tällä hetkellä arviolta 0,8–1. Lukema on noussut hieman sen jälkeen kun koulut avattiin.