Yliopiston Apteekki julisti haettavaksi 20 000 euron tutkimusapurahan, joka on tarkoitettu henkilökohtaiseksi apurahaksi päätoimiseen väitöskirjaan tähtäävään lääkehuoltoon liittyvään tutkimukseen.

Apuraharaati toivottaa tervetulleiksi erityisesti ne hakemukset, jotka käsittelevät lääkitysturvallisuutta, moniammatillista lääkehoitoa tai rationaalisen lääkehoidon edistämistä.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: merkitys lääkehuollon kehittämisessä, tutkimussuunnitelman innovatiivisuus, hakijan aktiivisuus tutkijana ja näyttö tutkimustyön edistymisestä sekä rahoituksen merkitys väitöskirjatyön valmistumiselle eli rahan tarve.

Hakuaika päättyy 30. syyskuuta. Lisätietoa tarjolla täällä.