Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustama säätiö jakaa tänä vuonna apurahoja muun muassa lääketiedettä edistävään tutkimukseen. Muut apurahakohteet liittyvät monitieteiseen ympäristötutkimukseen sekä luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua tukevaan tutkimukseen.

Säätiöltä haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa.

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2. ja päättyy 29.2. Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön verkkosivuilla sijaitsevan linkin kautta.

Säätiö myöntää apurahoja lääketieteessä tai luonnontieteissä tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotta heillä olisi mahdollisuus korkeatasoisen tutkimustyön jatkamiseen.

Apurahat myönnetään tutkimushankkeille ja/tai henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Apurahoja voidaan myöntää myös ulkomailla työskentelyyn.

Tutkimushankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusaiheen ja -suunnitelman lisäksi aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen ja tutkijan mahdollisuuksiin toteuttaa tutkimuksensa.

Vuoden 2020 apurahan saajat julkistetaan säätiön internetsivuilla viimeistään 31. toukokuuta.

Sakari Alhopuro on valmistunut lääkäriksi Turun yliopistosta. Hänet tunnetaan myös liki 500 työntekijän Lääkäriasema Pulssin perustajana ja useiden professuurien mahdollistajana.

– Lääkärikoulutuksessa ei opetettu mitään talousasioista, vaikka niiden ymmärtämistä tarvitaan yhä enemmän myös lääkärin työssä. Niinpä esitin ajatuksen terveystaloustieteen professuurin perustamisesta Turun yliopistoon ja sain siten olla mukana rahoittamassa Suomen ensimmäistä kokopäiväistä terveystaloustieteen professuuria – ja myöhemmin myös Helsinkiin perustettua terveydenhoidon tuotantotalouden professuuria, Alhopuro kertoo säätiönsä verkkosivuilla.

Kesällä 2018 hän oli mukana perustamassa Turun yliopistoon kolmea uutta professuuria, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen: Seiliin perustettiin Saaristomeren professuuri, joka tutkii merta ja punkkeja. Utsjoelle perustettiin subarktisen ekologian professuuri, joka tutkii ilmaston lämpenemisen vaikutuksia luontoon. Lisäksi Turun yliopisto sai biodiversiteettitutkimuksen professuurin, joka tutkii luonnon monimuotoisuutta.

Alhopuro on myös rahoittanut punkkitutkimusta ja 10 000 opettajan tai opettajaksi kouluttautuvan yrittäjyyskoulutusta.

..

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta. Klikkaa tästä.

Lue myös: