Terveydenhuollon vaaratapahtumista Suomessa jopa puolet liittyy lääkityksen poikkeamiin. Suuri osa niistä olisi vältettävissä, mutta se vaatii ponnisteluja hyvien käytäntöjen löytämiseksi.

Mediuutiset tukee tätä ponnistelua palkitsemalla 12. syyskuuta Suomessa henkilön, tahon tai teon, joka on viime vuosina edistänyt merkittävästi lääkkeiden turvallista käyttöä.

Kampanja sai kentältä 30 hyvin perusteltua ehdotusta. Asiantuntijaraati valitsi niistä neljä finalistia, joiden joukossa on voittaja.

Raati halusi painottaa mahdollisimman neutraalia valintaa, joten raatilaiset jääväsivät itsensä niiden ehdotusten käsittelystä, joissa he ovat olleet tavalla tai toisella henkilökohtaisesti mukana.

Finalistilistalta pudotettiin tästä syystä pois eräs ehdotus, joka olisi kaikkien raatilaisten mielestä sinne ehdottomasti kuulunut, mutta jonka suhteen suuri osa heistä oli jäävi.

Tässä ovat finalistit, satunnaisessa järjestyksessä:

1. Fimean Lääke75+-tietokanta

Tietokanta syntyi tarpeesta saada helppo nettikäyttöinen työkalu, joka auttaa valitsemaan iäkkäille turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä. Tietokanta sisältää suositukset lähes 500 lääkeaineen ja niiden yhdistelmien soveltuvuudesta iäkkäille. Suositukset perustuvat tutkimusnäyttöön ja kansainvälisiin suosituksiin. Tietokanta on maksuton eli kaikille saatavilla Fimean nettisivuilla.

Tietokantaa on käytetty tutkimuksissa, ja sen avulla on voitu osoittaa, että ikäihmisillä vältettävien lääkkeiden käyttö on vähenemässä Suomessa. Väestön ikääntymisen megatrendi vain lisää työkalun merkitystä jatkossa.

Palkintoehdokas: Asiantuntijaryhmän edustajana tutkija Johanna Jyrkkä Fimeasta.

Finalistilistalta pudotettiin pois eräs sinne kuuluva ehdotus.

2. Klinikkaproviisorit ­sairaalassa

Proviisorien osaamista on hyödynnetty liian vähän turvallisten lääkehoitokäytäntöjen varmistamisessa sairaaloissa. Ilahduttava poikkeus on Hus, jossa on rakennettu klinikkaproviisorin toimenkuvia eri erikoisaloille.

Hus on raadin mukaan hyödyntänyt onnistuneesti muualla tehtyä kehitystyötä ja tutkimusta ja rakentanut pelkän pilotin sijaan pysyvää toimintaa. Toiminta on laajenemassa lasten ja nuorten sairauksista ja syöpätaudeista leikkaustoimintaan ja teho-osastolle.

Klinikkaproviisorit varmistavat, että lääkehoidon prosesseja kehitetään klinikoilla järjestelmällisesti turvallisemmiksi. Tällä on laaja merkitys, sillä puutteet erikoissairaanhoidon lääkitysturvallisuudessa siirtyvät potilaan mukana muihin hoitoyksiköihin ja kotihoitoon.

Palkintoehdokas: Klinikkaproviisoritoiminnasta vastaava proviisori Kirsi Kvarnström Hus Apteekki.

3. Työpaikkansa potilas­turvallisuuden puutteet paljastanut lähihoitaja

Lähihoitajan ilmianto työpaikkansa lääkitys- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta johti tammikuussa 2019 siihen, että Valvira keskeytti Esperi Caren hoivakoti Ulrikan toiminnan. Vanhusten hoivan laadusta käynnistyi erittäin laaja keskustelu, joka toi muidenkin hoivakotien puutteita päivänvaloon, vauhditti niiden valvontaa ja vaikutti hallitusohjelman hoitajamitoitukseen.

Potilas- ja lääkitysturvallisuus perustuvat organisaation arvoihin ja johtamiseen. Turvallisuuskulttuurin tueksi tarvitaan rakenteita, käytäntöjä ja resursseja, mutta raadin mukaan niiden vaikutus on kiinni myös lääkitystä toteuttavista ihmisistä. Parkatin rohkea toiminta osoittaa, miten jokainen hoitotiimin jäsenen vaikuttaa merkittävästi lääkehoidon toteutuksen turvallisuuteen.

Palkintoehdokas: Lähihoitaja Tarja Parkatti.

4. Lohjan toimintamalli ­monilääkityksen riskien ­ehkäisemiseksi kotihoidossa

Lohjan kotihoidon, Lohjan 1. apteekin ja Helsingin yliopiston tutkimushanke tuotti uudenlaisen toimintamallin, jolla voi systemaattisesti seuloa ja tunnistaa kotihoidon asiakkaista ne, joiden lääkehoito pitää arvioida hoidollisesti merkittävien riskien vuoksi.

Raati kiittää mallissa kotihoidon hoitajien, avoapteekin ja lääkärin yhteistyötä, toiminnan vaikuttavuuden seuraamista ja myös sen tieteellistä tutkimista. Malli on hyvä esimerkki ruohonjuuren tarpeista lähteneestä keittämishankkeesta, joka on laajentunut käyttöön muille paikkakunnille.

Palkintoehdokas: Projektin koordinaattori, proviisori, LHKA Terhi Toivo, Helsingin yliopisto.

Vuoden 2019 Lääkitysturvallisuuden vaikuttaja julkistetaan Helsingissä 12. syyskuuta.

Lue lisää teemasta:

Suomi saa ihka ensimmäisen lääkitysturvallisuuden professorin, iloitsee Marja Airaksinen (MU 16.8.2019)

Maiju Welling: "Lääkitysvahinkoja ajatellaan liikaa epäonnistumisina" (MU 7.6.2019)

Uusi hallitus saa perinnöksi lääkeasioiden tiekartan – "Rationaalisen lääkehoidon kehittämiselle on tilausta” (MU 28.5.2019)

Kehittämiskohteet nousevat käytännöstä – Hus suitsii urakalla sairaaloiden lääkityspoikkeamia (MU 24.5.2019)

Charlotta Sandler: "Teemme tässä nyt jotain ihan uutta" (MU 26.4.2019)

Turvallisen lääkityksen uudet ideat jakoon, kiitos! (MU 22.3.2019)

Tekoäly voi auttaa kohdentamaan kotihoidon lääkearvioinnit oikein (MU 8.3.2019)