Suomen suurimpien kaupunkien johtajien C21-verkosto on huolissaan STM:ssä valmistelussa olevasta hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi valmiuden, varautumisen ja häiriötilanteiden sääntelyn osalta.

Verkostoon kuuluvat 21 kaupunginjohtajaa katsovat, että esitys ei paranna, vaan pikemminkin heikentää mahdollisuuksia johtaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä muita kriittisiä palveluja poikkeusoloissa.

Lakiesitys rikkoisi heidän mukaansa toteutuessaan nykyiset, hyvin toimivat rakenteet, aiheuttaisi päällekkäistä työtä ja lisäisi kustannuksia.

Näin merkittävät, kuntien tehtäviin, toimivaltaan ja itsehallintoon liittyvät esitykset tulee valmistella huolellisesti sekä yhteistyössä kuntakentän kanssa, ei keskellä kriisiolosuhteita, verkosto vaatii.

Kaupunkipoliittiseen keskusteluun ja edunvalvontaan suuntautunut C21-kaupunginjohtajien verkostoon kuuluvat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon kaupunginjohtajat.

Kiistellyn esityksen mukaan sairaanhoitopiireille, joissa on yliopistollinen sairaala, annettaisiin tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen valmiussuunnittelun johtaminen, yhteensovittaminen ja ajantasaisen tilannekuvan ylläpitäminen.

Kunnan ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen johtamis- ja järjestämisvastuun siirto valmius- ja häiriötilanteessa yliopistosairaalan sairaanhoitopiirille vaarantaa kaupunginjohtajien mukaan kokonaistilanteen hallinnan.

– Sairaanhoitopiirillä ei ole osaamista eikä kapasiteettia peruspalvelujen ja sosiaalihuollon johtamiseen, kaupunginjohtajat katsovat.

Esityksen nopeaa valmisteluaikataulua perustellaan erityisesti covid19-pandemiasta johtuvilla poikkeusoloilla. Kaupunginjohtajien näkemyksen mukaan poikkeusolot eivät ole riittävä peruste liian kireälle aikataululle ja voimassa oleva lainsäädäntö riittävät edellytykset ratkaista havaittuja ongelmia akuutin kriisin aikana.

Tällaisia virheitä kaupunginjohtajat STM:n tekeillä olevassa lakiesityksessä näkevät

* Esitys aiheuttaa sekaannusta nyt hyvin toimiviin alueellisiin vastuu- ja johtosuhteisiin.

* Luo epävarmuutta käsillä olevan epidemian hoitamiseen.

* Kuntien ja kuntayhtymien vastuita ja tehtäviä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja varautumisen osalta ei ole esityksessä otettu riittävästi huomioon kuten ei myöskään esitettyjen muutosten vaikutuksia kuntien ja kuntayhtymien toimintaan.

* Puutteellinen esitys on valmisteltu kapea-alaisesti.

* Se ei vastaa niihin keskeisiin ongelmiin, joita nyt käsillä olevan häiriötilan johtamisessa on ilmennyt.

* Varautumisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon myös muita poikkeavia tilanteita kuin pandemiatilanteet. Näitä ovat esimerkiksi laajat vesi- tai sähköhäiriöt tai muut infraan liittyvät vakava häiriötilat.

* Esitetyn kaltainen merkittävä muutos vaatisi erityisen perusteellisen valmistelun olivatpa olosuhteet mitkä tahansa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.