Tutkittaville on tehty kokonaisvaltainen hampaiston tutkimus sekä otettu kasvovalokuvat. Tutkimuksen yhteydessä purennan piirteet ja profiilivalokuvat analysoitiin. Lisäksi tutkittiin geometriaan perustuvalla morfometrisellä analyysillä kasvojen profiilin vaihtelua tässä keski-ikäisessä väestöryhmässä.

Tulokset osoittivat, että etuhampaiden purentasuhde liittyy merkitsevästi tuloksiin, jotka kuvaavat ylä- ja alahuulen asemaa profiilikuvasta tarkasteltuna. Havaittu yhteys oli voimakkainta vakavammissa purentavirheissä.

Tutkimustulosten mukaan kasvojen profiilin muodon vaihtelu liittyi pääosin huulten ulkonemaan, nenän kokoon ja leuan voimakkuuteen. Regressioanalyysin mukaan ylähuulen asema liittyy pääosin etuhampaista mitattavaan horisontaaliseen ylipurentaan.

Tutkimuksessa havaittiin myös selvä sukupuoliero, joka liittyi erityisesti huulten, nenän ja leuan kärjen morfologiaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että etuhampaiden purentasuhteet vaikuttavat merkittävästi kasvojen profiilin vaihteluun ja tämä vaihtelu liittyy kasvojen profiilissa pääosin ylähuulen sagittaaliseen asemaan.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että purentaan vaikuttavilla tekijöillä on merkitystä kasvojen estetiikkaan ja nämä seikat tulisi huomioida suunniteltaessa laajoja purentaan kohdistuvia hoitoja.

Lue seuraavaksi: