Puolukka onnistui yllättämään Tampereen yliopiston Immunofarmakologian tutkimusryhmän, joka selvitti ravintoon lisätyn puolukkajauheen vaikutuksia lihavuusmallissa.

Kokeessa hiiret saivat kuuden viikon ajan runsasrasvaista rehua. Rasvaa oli peräti 46 prosenttia kokonaisenergiasta.

– Se muistutti koostumukseltaan huonoa länsimaista dieettiä, farmakologian professori Eeva Moilanen sanoo.

Dieetti on omiaan kehittämään hiirelle metabolisen oireyhtymän kaltaisen tilan, jossa paino nousee, kolesterolitaso nousee, maksa rasvoittuu ja kehittyy diabetekselle tyypillisiä muutoksia. Lisäksi elimistöön kehittyy matala-asteinen tulehdus.

– Matala-asteinen tulehdus on keskeinen haitallinen tekijä, joka aiheuttaa lihavuuden liitännäissairaudet, Moilanen sanoo.

Yllätys oli melkoinen.

Toinen ryhmä hiiriä sai vähärasvaisia rehua eli sen kokonaisenergiasta rasvaa oli vain 10 prosenttia.

Kolmas hiiriryhmä sai yhtä paljon ja samanlaista runsasrasvaista ravintoa kuin ensimmäisen ryhmän hiiret, mutta niiden ruokaan oli lisätty myös puolukkaa jauheena. Kyseessä oli ihan tavallista kuivattua ja jauhettua puolukkaa, jota myydään elintarvikekaupoissakin.

Tutkijat selvittivät eri dieettien vaikutusta metabolisiin muutoksiin ja matala-asteiseen tulehdukseen. Hiirten painon lisäksi seurattiin sisäelinrasvan määrää, veren rasva- ja sokeriarvoja sekä tulehdustekijöitä.

Moilanen sanoo, ettei hänellä ollut etukäteen mitään odotuksia tulosten suhteen. Yllätys oli melkoinen.

– Puolukasta saatiin kertakaikkisen kiinnostava efekti!

Puolukan lisäämisellä ruokaan oli selvä vaikutus hiirten mittaustuloksiin.

Puolukkaryhmässä olleiden hiirten painon nousu oli 26 prosenttia pienempi kuin pelkästään rasvaista rehua saaneilla. Myös sisäelinrasvaa kertyi puolukkajauheella 25 prosenttia vähemmän kuin kontrolliryhmän hiirille.

Runsasrasvainen rehu nosti hiirten veren glukoosin ja insuliinin paastotasoja ja kokonaiskolesterolia. Puolukka kuitenkin esti runsasrasvaisen ravinnon aiheuttaman glukoosi- ja kolesterolitasojen nousun. Sillä oli myös suotuisa vaikutus insuliinin ja triglyseridien pitoisuuksiin.

Puolukan lisääminen ruokaan näytti ehkäisevän merkittävästi myös matala-asteista tulehdusta.

Parhaat tulokset mittauksissa oli odotetusti niillä hiirillä, joiden ravinto oli vähärasvaista, vaikka ne eivät saaneetkaan puolukkaa.

– Tulokset korostavat puolukan terveyttä edistäviä vaikutuksia erityisesti lihavuuteen ja matala-asteiseen tulehdukseen liittyen, Moilanen sanoo.

Hiirikokeen jälkeen tutkijoita kiinnosti selvittää, mikä puolukassa voisi olla se hyödyllinen aine.

Soluviljelmissä mitattiin kahdentoista puolukan puhdasaineen vaikutuksia mekanismiin, joka säätelee ylipainoon liittyvää matala-asteista tulehdusta eli makrofagien M1/M2 polarisaatioon.

Aineista kolmen eli resveratrolin, kversetiinin ja kemferolin havaittiin estävän tulehdusta voimistavaa M1-aktivaatiota. Lisäksi niiden ja proantosyaniidien todettiin puolestaan voimistavan tulehdusta rauhoittavaa M2 aktivaatiota.

– Nämä yhdisteet voivat osaltaan selittää hiirikokeessa havaittuja puolukan suotuisia vaikutuksia, Moilanen sanoo.

Hänen mukaansa puolukan puhdasaineiden tai niitä sisältävien valmisteiden vaikutuksia kannattaisi tutkia lihavuuden lisäksi myös muissa tulehdustautien malleissa.

Puolukkatutkimuksia rahoitti EU:n Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma. Tutkimusryhmällä on yhä tekeillä mustikan ja lakan terveysvaikutuksiin liittyvä tutkimus.

Immunofarmakologian tutkimusryhmän yhteistyökumppaneina tutkimuksessa ovat Forest on Lapland, Kiantama Oy ja Lapin Panimo.

Moilanen sekä hankkeessa mukana olevat tutkijat FT Mari Hämäläinen ja ETM Riitta Ryyti esittelevät puolukkatutkimuksia tiistaina 5. marraskuuta Kajaanissa kaikille kiinnostuneille avoimessa Luonnontuotealan tutkimusseminaarissa, jonka järjestää Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus kumppaneineen.

Seminaari on ensimmäinen laatuaan.

Juttuun on yhdessä kohdassa korjattu sana puolukkahillo sanaksi puolukkajauhe ja tarkennettu, että vähärasvaista ruokaa saaneet hiiret eivät saaneet puolukkaa 12.10.2020 klo 12.16.

Lue myös: